Voľné pracovné miesta


Od 01. 09. 2015 prijmeme:

– pedagóga predmetu hra na gitare

– pedagóga predmetu hra na klavíri

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené najmenej vyššie odborné vzdelanie (konzervatórium) v príslušnom predmete, alebo v príbuznom predmete, alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického, alebo umelecko-pedagogického smeru s príslušnou aprobáciou.

Iné požiadavky:

– morálna bezúhonnosť

– zdravotná spôsobilosť

 

 

7 730 x