Úspech na výtvarnej súťaži ZELENÝ SVET

Výtvarná súťaž ZELENÝ SVET 2010 Medzinárodný rok biodiverzity Biodiverzita zjednodušene znamená pestrosť života vo všetkých jeho formách. Je to rozmanitosť života na Zemi, ktorá zahŕňa milióny druhov rastlín a živočíchov ako výsledok dlhodobého vývoja. Blahoželáme oceneným žiakom z našej školy: Júlia Viktória Imriščáková, 8 r. , cena v kategórii ZUŠ do 10 rokov (ateliér I.Dunajovej) Andrea Dická, 14 r., cena v kategórii ZUŠ do 15 rokov (ateliér I. Dunajovej) Kristián Geci, 10 r. , cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA (ateliér R.Rabatina)