Štyri dni bez slov

Členovia DS Šťastlivec, ktorý funguje pri našom literárno-dramatickom odbore pod vedením pedagógov Zuzany Krupkovej, Michala Nováka a Dušana Kubaňa, sa na konci novembra zúčastnili 22. ročníka festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2015.

V Liptovskom Mikuláši od 25. novembra do 28. novembra absolvovali dielne pantomímy, javiskového pohybu, fyzického herectva, clowningu a žonglovania. Lektormi boli učitelia z HAMU Praha, AU Banská Bystrica, mímovia, divadelníci a žongléri z Nemecka, Poľska a Slovenska. Celodenné pracovné nasadenie bolo každý večer zavŕšené inšpiratívnymi predstaveniami a etudami divadiel z ČR, Nemecka, Poľska, Slovenska a Iránu.

Po vzdelávacej časti nasledovala súťažná. S etudou Nepochopená? sa súťaže jednotlivcov zúčastnila Katarína Petruláková. V kategórii dvojíc súťažili Kristián Bezák a Monika Slavkovská s etudou On a ona pri stole. Predstavenia Pieskovisko a Piráti alebo Nádej zomiera posledná uviedol DS Šťastlivec v kategórii súborov.

Porota v zložení Štefan Capko, Anna Kukuczková a Eliška Kasprzyk udelila etude On a ona pri stole 3. miesto. Gratulujeme!

Foto z predstavenia Piráti alebo Nádej zomiera posledná – Zuzana Krupková:

Tvorivé dielne výtvarného odboru

V záhrade elokovaného pracoviska ZUŠ na Francisciho ulici č.8 v Poprade sme 30. mája 2015 (v sobotu) zorganizovali tvorivé dielne pre žiakov a rodičov zamerané na prácu s keramickou hlinou. V dvoch turnusoch v čase od 10. do 15. hodiny sa na organizovanej činnosti aktívne zúčastnilo 25 žiakov spolu so svojimi rodičmi. Vytvorili úžitkové a voľné keramické objekty podľa vlastnej fantázie. Rodičov zaujímala najviac práca na hrnčiarskom kruhu. Samozrejme pomohli vytvoriť svojim deťom diela, ktoré po vysušení a vypálení v keramickej peci si na konci školského roka odnesú domov. Ďakujeme za aktívnu účasť všetkým rodičom, ktorí neváhali urobiť deťom k ich sviatku radosť formou tvorivej činnosti v školskej záhrade. Na podujatí nechýbala aj popradská televízia. Jej reportáž z tohto dňa si môžete pozrieť na videu: Organizátormi workshopu boli Mgr. Art. Anna Fedáková a PaedDr. Rudolf Rabatin