Výber z tvorby R. Rabatina a jeho študentov

V mene mojich najstarších žiakov a vo svojom mene všetkých srdečne pozývam na otvorenie výstavy s názvom SRDCE – ČIARY – FARBY. Na výstave sa budú prezentovať najobľúbenejšie práce autorov (aj bývalých žiakov) z môjho ateliéru v Základnej umeleckej škole, napríklad A. Gašperovej, J. Michalkovej, K. Kacvinskej, D. Pisarčíkovej, K. Miturovej, G. Janíčkovej, M. Kolarova, R. Pavlíka a ďalších… Cieľom výstavy by malo byť skromné odhalenie úprimnosti v tvorbe autorov, rôznorodosť až rozdielnosť umeleckého prejavu i vzájomné emocionálne a tvorivé prepojenie. POZVÁNKA Rudolf Rabatin

Tvorivý pobyt žiakov výtvarného odboru

Základná umelecká škola v Poprade a Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poprade organizuje tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ v dňoch 9. 10. – 11. 10. 2015 v penzióne TRI KORUNY v Spišskej Starej Vsi Podmienky pobytu:

 • Súhlas rodičov resp. zákonného zástupcu v priloženej návratke,
 • príspevok 30,- € na pobyt uhradiť do 30.9.2015 svojmu triednemu učiteľovi,
 • vek 13 a viac rokov,
 • primerané turistické a pracovné oblečenie, karta zdravotného poistenca

Informácie a organizačné pokyny:

 • strava 3x denne, ubytovanie 3 posteľové apartmány s WC, kúpeľňou a kuchyňou,
 • tvorivý a relaxačný program: Krajina, príroda a plavba plťou, krajinomaľba, tvorba v galérii, turistika, fotografovanie,
 • cestovať budeme autobusom hromadnej prepravy z Autobusovej stanice v Poprade: zraz účastníkov je 9. októbra 2015 (piatok) o 9:00 hod. na nástupišti pred vchodom do budovy autobusovej stanice, odchod autobusu je o 09:30 hod. z nástupiska č.12. Jednosmerný cestovný lístok v hodnote 3,10 EUR si zakúpi účastník sám,
 • ospravedlnenie z vyučovania počas pobytu si žiak vyžiada od svojho triedneho učiteľa,
 • plánovaný návrat: príchodom autobusu 11. októbra 2015 o 15:50 hod. na autobusovú stanicu v Poprade,
 • ďalšie pokyny získajú prihlásení záujemcovia od svojich triednych učiteľov,
 • pedagogický doprovod: Mgr. Vladislav. Leštach, PaedDr. Rudolf Rabatin.

zodpovedný vedúci: PaedDr. Rudolf Rabatin, tel.: 0905-352128; e-mail: rudo@art-rabatin.sk PA190488 (1) Ilustračné foto z tvorivého pobytu žiakov v roku 2014

Tvorivé dielne výtvarného odboru

V záhrade elokovaného pracoviska ZUŠ na Francisciho ulici č.8 v Poprade sme 30. mája 2015 (v sobotu) zorganizovali tvorivé dielne pre žiakov a rodičov zamerané na prácu s keramickou hlinou. V dvoch turnusoch v čase od 10. do 15. hodiny sa na organizovanej činnosti aktívne zúčastnilo 25 žiakov spolu so svojimi rodičmi. Vytvorili úžitkové a voľné keramické objekty podľa vlastnej fantázie. Rodičov zaujímala najviac práca na hrnčiarskom kruhu. Samozrejme pomohli vytvoriť svojim deťom diela, ktoré po vysušení a vypálení v keramickej peci si na konci školského roka odnesú domov. Ďakujeme za aktívnu účasť všetkým rodičom, ktorí neváhali urobiť deťom k ich sviatku radosť formou tvorivej činnosti v školskej záhrade. Na podujatí nechýbala aj popradská televízia. Jej reportáž z tohto dňa si môžete pozrieť na videu: Organizátormi workshopu boli Mgr. Art. Anna Fedáková a PaedDr. Rudolf Rabatin

Prvé ohlasy na výstavu BOLO(NE)BOLO

Na spravodajskom portáli Poprad 24 si pozrite video z vernisáže výstavy a ďalšie postrehy redaktora Pavla Krupku v článku Jubilejná výstava v Spišskej Sobote: V knižnici sa prestavujú mladí výtvarníci z popradskej ZUŠ-ky https://youtu.be/rJCp5Ko21UA Aj Televízia Poprad priniesla reportáž z vernisáže výstavy v Spišskej Sobote: https://youtu.be/59wREKl63IM