Tvorivý pobyt žiakov výtvarného odboru

Základná umelecká škola v Poprade a Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poprade organizuje tvorivý pobyt žiakov a učiteľov VO ZUŠ v dňoch 9. 10. – 11. 10. 2015 v penzióne TRI KORUNY v Spišskej Starej Vsi Podmienky pobytu:

 • Súhlas rodičov resp. zákonného zástupcu v priloženej návratke,
 • príspevok 30,- € na pobyt uhradiť do 30.9.2015 svojmu triednemu učiteľovi,
 • vek 13 a viac rokov,
 • primerané turistické a pracovné oblečenie, karta zdravotného poistenca

Informácie a organizačné pokyny:

 • strava 3x denne, ubytovanie 3 posteľové apartmány s WC, kúpeľňou a kuchyňou,
 • tvorivý a relaxačný program: Krajina, príroda a plavba plťou, krajinomaľba, tvorba v galérii, turistika, fotografovanie,
 • cestovať budeme autobusom hromadnej prepravy z Autobusovej stanice v Poprade: zraz účastníkov je 9. októbra 2015 (piatok) o 9:00 hod. na nástupišti pred vchodom do budovy autobusovej stanice, odchod autobusu je o 09:30 hod. z nástupiska č.12. Jednosmerný cestovný lístok v hodnote 3,10 EUR si zakúpi účastník sám,
 • ospravedlnenie z vyučovania počas pobytu si žiak vyžiada od svojho triedneho učiteľa,
 • plánovaný návrat: príchodom autobusu 11. októbra 2015 o 15:50 hod. na autobusovú stanicu v Poprade,
 • ďalšie pokyny získajú prihlásení záujemcovia od svojich triednych učiteľov,
 • pedagogický doprovod: Mgr. Vladislav. Leštach, PaedDr. Rudolf Rabatin.

zodpovedný vedúci: PaedDr. Rudolf Rabatin, tel.: 0905-352128; e-mail: rudo@art-rabatin.sk PA190488 (1) Ilustračné foto z tvorivého pobytu žiakov v roku 2014