Štyri dni bez slov

Členovia DS Šťastlivec, ktorý funguje pri našom literárno-dramatickom odbore pod vedením pedagógov Zuzany Krupkovej, Michala Nováka a Dušana Kubaňa, sa na konci novembra zúčastnili 22. ročníka festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2015.

V Liptovskom Mikuláši od 25. novembra do 28. novembra absolvovali dielne pantomímy, javiskového pohybu, fyzického herectva, clowningu a žonglovania. Lektormi boli učitelia z HAMU Praha, AU Banská Bystrica, mímovia, divadelníci a žongléri z Nemecka, Poľska a Slovenska. Celodenné pracovné nasadenie bolo každý večer zavŕšené inšpiratívnymi predstaveniami a etudami divadiel z ČR, Nemecka, Poľska, Slovenska a Iránu.

Po vzdelávacej časti nasledovala súťažná. S etudou Nepochopená? sa súťaže jednotlivcov zúčastnila Katarína Petruláková. V kategórii dvojíc súťažili Kristián Bezák a Monika Slavkovská s etudou On a ona pri stole. Predstavenia Pieskovisko a Piráti alebo Nádej zomiera posledná uviedol DS Šťastlivec v kategórii súborov.

Porota v zložení Štefan Capko, Anna Kukuczková a Eliška Kasprzyk udelila etude On a ona pri stole 3. miesto. Gratulujeme!

Foto z predstavenia Piráti alebo Nádej zomiera posledná – Zuzana Krupková:

Tanečná súťaž Pohár primátora mesta Poprad

TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER POPRAD – Jozef Solus

MESTO POPRAD

Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade

Vás pozývajú na

Súťaž v tanečnom športe štandardných a latinskoamerických tancov

Pohár primátora mesta Poprad

Program:

17. marec 2012 – sobota

10:00 – 18:00 hod. – bodovacie súťaže

19:00 – 21:30 hod. – Galavečer

Semifinále a finále Slovenského pohára dospelých

Hosť – LAGIOIA

18. marec 2012 – nedeľa

10:00 – 19:00 hod. – bodovacie súťaže

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Mestské informačné centrum Poprad Tel: 052/ 16 186, 7721 700

Súťaž „Po stopách Ladislava Medňanského“

Slovensko-poľská výtvarno-literárna súťaž Po stopách Ladislava Medňanského Dňa 15. decembra 2009 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Slovensko-poľskej výtvarno-literárnej súťaže Po stopách Ladislava Medňanského spojené s ocenením najzaujímavejších výtvarných a literárnych prác. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bola prehliadka Kaštieľa Strážky, ktorého expozícia prezentuje umeleckú tvorbu a život Ladislava Medňanského. Do súťaže sa prihlásili žiaci a študenti z oboch strán Euroregiónu „Tatry“. Celkový počet prihlásených výtvarných prác bol: 212 (z toho 111 prác bolo od žiakov zo slovenskej časti a 101 od žiakov z poľskej časti Euroregiónu „Tatry“). Kategória mládež do 26 rokov nebola zastúpená. Porota na základe dôkladného hodnotenia výtvarných prác konštatovala, že do súťaže prišlo veľa veľmi dobrých prác a rozhodla sa rozdeliť ich ocenenie a udelenie čestných uznaní do troch vekových kategórií. Spomedzi všetkých boli ocenené aj výtvarné diela žiakov z našej školy – srdečne blahoželáme:

Veková kategória nad 16 rokov

1. cena Katarína Bulková (16 rokov, ZUŠ Poprad – ateliér R. Rabatina)

Katka Bulková a Adam Klimo
Katka Bulková a Adam Klimo
Čestné uznanie: Branislav Šípka (19 rokov, ZUŠ Poprad – ateliér V. Leštacha)

Veková kategória 11 – 15 rokov

4. cena Adam Klimo (15 rokov, ZUŠ, Poprad – ateliér R. Rabatina) Podrobnú výsledkovú listinu a ďalšie zaujímavé informácie nájdete na adrese: http://www.euroregion-tatry.sk/?node_id=580#