Tanečná súťaž Pohár primátora mesta Poprad

TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER POPRAD – Jozef Solus

MESTO POPRAD

Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade

Vás pozývajú na

Súťaž v tanečnom športe štandardných a latinskoamerických tancov

Pohár primátora mesta Poprad

Program:

17. marec 2012 – sobota

10:00 – 18:00 hod. – bodovacie súťaže

19:00 – 21:30 hod. – Galavečer

Semifinále a finále Slovenského pohára dospelých

Hosť – LAGIOIA

18. marec 2012 – nedeľa

10:00 – 19:00 hod. – bodovacie súťaže

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Mestské informačné centrum Poprad Tel: 052/ 16 186, 7721 700

Tanečné štúdio SUPER

Mladé a úspešné Tanečné štúdio Super pracuje pod vedením tanečného pedagóga Jozefa Solusa a spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Poprade od septembra 2005. Venuje sa výchove a príprave tanečníkov so špecializáciou na spoločenský tanec. Tento odbor navštevujú deti, ktoré už od predškolského a mladšieho školského veku získavajú predovšetkým základy komplexnej tanečnej techniky a kultúry pohybu. Neskôr sa oboznamujú so základmi jednotlivých druhov tancov podľa presne spracovanej metodiky a postupne nadobúdajú zručnosti s cieľom osvojiť si celkový harmonický a estetický pohybový prejav. Tanečné štúdio Super pravidelne prezentuje výsledky svojej činnosti prostredníctvom rôznych vystúpení a programov pre verejnosť, alebo súťaží a podujatí organizovaných Slovenským zväzom tanečného športu, či už jednotlivých tanečných párov, družstiev, alebo formácií. Na ich konte napriek krátkej existencii sú viaceré skvelé výsledky z Majstrovstiev Slovenska v štandardných i latinsko-amerických tancoch, v ich kombinácii, v súťaži družstiev i v súťažiach plesových choreografií. Viac na www.studiosuper.sk .