Klavírne kurzy prof. Reného Adámka

Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Poprade Vás pozýva na klavírne kurzy prof. Reného Adámka 20. – 21. novembra 2008 v koncertnej sále ZUŠ v Dome kultúry v Poprade Témy: racionálne učenie hry spamäti, prekonávanie technických problémov, štýlová interpretácia skladieb, problematika štvorručnej a komornej hry v klavírnom vyučovaní na základných umeleckých školách. Na kurzoch sa môžu zúčastniť aktívni účastníci, t. j. žiaci základných umeleckých škôl s repertoárom podľa vlastného výberu, s ktorými sa bude pracovať formou otvorených hodín, alebo pedagógovia ako pozorovatelia. Predpokladaný harmonogram podujatia: 20. november – 13.00 – otvorenie kurzov, úvodná prednáška 15. 00 – 18. 00 – otvorené hodiny podľa záujmu a počtu účastníkov 21. november – 9.00 – 12. 00 – pokračovanie programu – otvorené hodiny, sólo klavír, štvorručná hra, alebo klavírne duá 12. 00 – 13.00 obedňajšia prestávka 13. 00 – pokračovanie programu, predpokladaný záver okolo 16.00 Organizačné pokyny: Uzávierka prihlášok je 7. novembra 2008. Prihlášky po termíne budeme akceptovať len v prípade voľných miest. Prihlásiť sa možno písomne, alebo mailom na adrese školy, resp. telefonicky ( 0910 890 448, 0903 990 094, alebo 0905 850 473 ). Účastníci kurzov uhradia poplatok vo výške 150,- Sk ( pozorovateľ ), 250,- Sk aktívny účastník ( sólo klavír ), alebo 300,- Sk / pár ( aktívni účastníci štvorručná hra, alebo klavírne duá ).Poplatok je možné poslať poštovou poukážkou na adresu školy, alebo uhradiť osobne pri príchode. Organizátor môže záujemcom zabezpečiť ubytovanie v Hoteli Poprad**** s raňajkami ( švédske stoly ) za cenu 670,- Sk vrátane miestneho poplatku. Záujem o rezerváciu je potrebné potvrdiť pri prihlasovaní. Ubytovacie a cestovné náklady si hradia účastníci.