Výtvarné hry žiakov A. Fedákovej a R. Rabatina

Vo foyer Domu kultúry v Poprade je od 10. februára 2014 sprístupnená výstava žiackych prác z ateliérov Mgr. Art. Anny Fedákovej a PaedDr. Rudolfa Rabatina. Vystavená kolekcia poukazuje na blízky vzťah a záujem žiakov výtvarného odboru o históriu maľby. Voľné kópie a parafrázy slávnych maliarov prezrádzajú mieru talentu, usilovnosť a fantáziu našich žiakov. Vzťah k realistickému, staro-majstrovskému prejavu je najmä u starších (13 – 18 ročných) študentov príznačný a pedagógom signalizuje orientáciu na serióznu činnosť a pozorovanie skutočnosti. V ich tvorbe však nechýba imaginácia ani fantázia prepojená s vlastným výtvarným názorom a úprimným pohľadom na svet. V kolekcii diel dominuje krajinomaľba kreovaná rôznými maliarskymi technikami a ich kombináciami. Naši mladí adepti umenia prijali metódu interpretácie a pozorovania rukopisu starých majstrov, skúmania kompozičných princípov a maliarskych technológii. Získali tak nenahraditeľnú skúsenosť a kultúrne informácie prameniace v dávnej histórii umeleckej tvorby. Medzi vystavenými dielami sú aj práce predstavujúce vlastnú autentickú tvorbu motivovanú vlastnými vizuálnymi a emocionálnymi zážitkami. S výsledkami svojej práce sa chcú podeliť spolu s divákmi, ktorí prichádzajú za kultúrou do Domu kultúry. Srdečne všetkých pozývame.

Výtvarné hry žiakov
Výsledky práce najtalentovanejších žiakov z ateliérov A. Fedákovej a R. Rabatina pri hrách na slávnych umelcov z histórie maliarskeho umenia.