VIANOČNÝ KONCERTNÝ PROGRAM

VIANOČNÝ KONCERTPozývame vás na Vianočný koncertný program, na ktorom sa budú podieľať všetky umelecké odbory našej školy a všetci pedagógovia. Každoročne je Vianočný program vyvrcholením úsilia žiakov a pedagógov v snahe predstaviť popradskej verejnosti najnovšie úspechy a najlepšie výsledky v našej činnosti. Je zároveň príspevkom k spríjemneniu predvianočnej atmosféry v našom meste.

Pozvánka na koncert ~ Vianočný sen

16. december, 2010 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Hudobný odbor, Tanečný odbor

3 406 x

Pozvánka na koncert Popradské Vianoce 2010
Koncert Vianočný sen

Otvorenie šk. roka 2010/2011

31. august, 2010 | autor: |  | rubrika: Aktuality

1 333 x

Otvorenie školského roka  2010/2011 v ZUŠ  sa bude konať 2. 9. 2010  o 14. 00 hod. Zápis a zadeľovanie žiakov do tried sa uskutoční v dňoch 3. až 8. 9. 2010 v čase od 13. 00 do 17. 00 hod.