Deti v múzeu

Projekt Deti v múzeu je skoncipovaný Inou Dunajovou, učiteľkou výtvarného odboru našej školy. Pripravujú ho všetci učitelia od roku 2004. Jeho cieľom je motivovať deti a mládež k tomu, aby sa zaoberali históriou umenia a využili ju vo výtvarnej tvorbe a k vlastnej kreativite. Prvou témou bol pravek v roku 2004, staroveký Egypt a Mezopotámia v roku 2005 a staroveké Grécko v roku 2006. V tomto roku žiaci pracujú na témach inšpirovaných zo stredovekého umenia, napr. gotická architektúra, gotická maľba. Navštívte FOTOALBUM školy – tu nájdete aj fotografie z výstav a tvorivých dielní z rokov 2004, 2005, 2006.