Súťaž „Po stopách Ladislava Medňanského“

Slovensko-poľská výtvarno-literárna súťaž Po stopách Ladislava Medňanského Dňa 15. decembra 2009 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Slovensko-poľskej výtvarno-literárnej súťaže Po stopách Ladislava Medňanského spojené s ocenením najzaujímavejších výtvarných a literárnych prác. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bola prehliadka Kaštieľa Strážky, ktorého expozícia prezentuje umeleckú tvorbu a život Ladislava Medňanského. Do súťaže sa prihlásili žiaci a študenti z oboch strán Euroregiónu „Tatry“. Celkový počet prihlásených výtvarných prác bol: 212 (z toho 111 prác bolo od žiakov zo slovenskej časti a 101 od žiakov z poľskej časti Euroregiónu „Tatry“). Kategória mládež do 26 rokov nebola zastúpená. Porota na základe dôkladného hodnotenia výtvarných prác konštatovala, že do súťaže prišlo veľa veľmi dobrých prác a rozhodla sa rozdeliť ich ocenenie a udelenie čestných uznaní do troch vekových kategórií. Spomedzi všetkých boli ocenené aj výtvarné diela žiakov z našej školy – srdečne blahoželáme:

Veková kategória nad 16 rokov

1. cena Katarína Bulková (16 rokov, ZUŠ Poprad – ateliér R. Rabatina)

Katka Bulková a Adam Klimo
Katka Bulková a Adam Klimo
Čestné uznanie: Branislav Šípka (19 rokov, ZUŠ Poprad – ateliér V. Leštacha)

Veková kategória 11 – 15 rokov

4. cena Adam Klimo (15 rokov, ZUŠ, Poprad – ateliér R. Rabatina) Podrobnú výsledkovú listinu a ďalšie zaujímavé informácie nájdete na adrese: http://www.euroregion-tatry.sk/?node_id=580#