II. ročník interpretačných klvírnych kurzov

12. október, 2009 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Hudobný odbor

1 203 x

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  ŠTEFÁNIKOVA 99,  058 01 POPRAD

Tel/fax.: 052-789 5 111, mobil: 0910 890448

V Á S    P O Z Ý V A   N A

II. ROČNÍK INTERPRETAČNÝCH KLAVÍRNYCH KURZOV

prof. MgA. RENÉHO ADÁMKA a jeho žiaka Mgr. JANA NOWAKA

SÓLO KLAVÍR, ŠTVORRUČNÝ KLAVÍR, KLAVÍRNE DUÁ – KOMORNÁ HRA,

IMPROVIZÁCIA V KLAVÍRNEJ HRE

26.- 27. NOVEMBRA 2009

V  KONCERTNEJ SÁLE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V POPRADE

(budova Domu kultúry na Štefánikovej ulici, centrum mesta)

__________________________________________________________________________________

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok je do 19. novembra 2009 na priloženom tlačive poštou na adrese ZUŠ, alebo e-mailom na adrese kocisova@zuspoprad.sk, alebo dankova@zuspoprad.sk

Účastnícky poplatok pošlite spolu s prihláškou poštovou poukážkou na adresu ZUŠ vo výške:

POZOROVATELIA –  10 Eur

AKTÍVNY ÚČASTNÍK SÓLO KLAVÍR – 15 Eur

ŠTVORRUČNÁ HRA, KLAVÍRNE DUÁ –  za pár  – 26 Eur

 

Organizátor môže zabezpečiť záujemcom ubytovanie v Hoteli Poprad (v bezprostrednej blízkosti Domu kultúry, autobusovej a vlakovej stanice) vo zvýhodnenej cene 20 Eur za noc vrátane raňajok (švédske stoly) a miestneho poplatku. Poplatok za tieto služby si účastníci uhradia pri príchode v hoteli.

PREDPOKLADANÝ PROGRAM:
26. 11. 2009
11. 00 – 13. 00 -PREZENTÁCIA
13. 00 – OTVORENIE
13. 15 – 18. 00 – PREDNÁŠKA O KLAVÍRNEJ IMPROVIZÁCII S Mgr. J. NOWAKOM, OTVORENÉ HODINY, vrátane prestávky na občerstvenie
27. 11.2009
9. 00 – 12. 30 – OTVORENÉ HODINY
12. 30 – 14. 00 – OBED
14. 00 – 17. 00 -PREDNÁŠKA S TÉMOU  KLAVÍRNE DUO V KONCERTNEJ A PEDAGOGICKEJ PRAXI ( ŽÁNER, LITERATÚRA, OSOBNOSTI, METODICKÉ A PEDAGOGICKÉ POSTREHY, SÚŤAŽE, HUDOBNÉ UKÁŽKY), DISKUSIA
 
Stiahnite si prihlášku.
Z I. ročníka kurzov

Z I. ročníka kurzov

Z I. ročníka kurzov