Škola dokorán

Všetkých, ktorí by chceli vidieť, ako vyzerá ZUŠ-ka vo vnútri a vedieť, čo všetko a akým spôsobom sa tu vyučuje, pozývame na deň otvorených dverí. ŠKOLA DOKORÁN bude otvorená pre všetkých návštevníkov 1. júna 2010 od 14.00 do 17.00 Poskytneme Vám nielen informácie o štúdiu, ale umožníme zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triedach, a to v odbore, ktorý si sami vyberiete. Počas celého popoludnia budete môcť v koncertnej sále na 2. poschodí sledovať vystúpenia žiakov hudobného a tanečného odboru a vidieť výstavu výtvarného odboru školy.