Cena Hudobného fondu a víťazstvo

Popradský detský zbor sa po prvýkrát pod taktovkou nového dirigenta Karola Kevického predstavil 3. apríla 2009 na krajskej súťažnej prehliadke Mládež spieva vo Vranove nad Topľou. Zvíťazil a postúpil na celoštátnu prehliadku, ktorá sa konala v Prievidzi v dňoch 5. a 6. júna 2009. Vyhlasovateľom a odborným garantom tohto podujatia je Národné osvetové centrum s podporou Ministerstva kultúry SR a medzi organizátorov patria Regionálne osvetové centrum v Prievidzi, Trenčiansky samosprávny kraj, Hudobný fond a ďalší. Tohtoročná prehliadka bola jubilejná, konala sa už po štyridsiaty raz. Popradský detský zbor je historicky jedným z jej najčastejších a najúspešnejších účastníkov. Ani tohto roku sa z Prievidze nevrátil bez víťaznej trofeje. Bol ňou diplom v zlatom pásme s pochvalou poroty a Cena hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa. Zbor teda zopakoval úspech z predchádzajúcich dvoch ročníkov, ktorý s týmto telesom dosiahol predošlý dirigent Dr. Jozef Búda a teší nás, že aj pod novým vedením mu to krásne spieva. Blahoželáme!