Medzinárodná akordeónová súťaž (MAS) Poprad 2012

16. február, 2012 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Medzinárodná akordeónová súťaž

2 703 x

Pozývame vás na VII. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade, určenej talentovaným deťom, mládeži a dospelým.
Tešíme sa na stretnutie


Vyhlasovateľ súťaže/Announcer of the competition
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky/Ministry of Education, Slovak Republic
Organizátor súťaže/Organized by
Základná umelecká škola v Poprade/Primary School of Art Poprad
Partneri/Partners
Mesto Poprad/Town of Poprad


Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Poprade/Parent-Teacher Association at Primary School of Art, Poprad


Súťaž sa koná pod záštitou primátora Mesta Poprad/Competition is held under auspices of the Poprad town mayor


Termín konania: 21. – 24. november 2012Time of the event: November 21st – 24th, 2012
Informácie /  information

 

Stránky súťaže: http://accordion.zuspoprad.sk