VIANOČNÝ KONCERTNÝ PROGRAM

VIANOČNÝ KONCERTPozývame vás na Vianočný koncertný program, na ktorom sa budú podieľať všetky umelecké odbory našej školy a všetci pedagógovia. Každoročne je Vianočný program vyvrcholením úsilia žiakov a pedagógov v snahe predstaviť popradskej verejnosti najnovšie úspechy a najlepšie výsledky v našej činnosti. Je zároveň príspevkom k spríjemneniu predvianočnej atmosféry v našom meste.

Akordeónový orchester

Akordeónové oddelenie má 2 pedagógov: Marián Šabla a Viera Pribišová. Akordeónový orchester bol založený pred 10 rokmi učiteľkou Vierou Pribišovou. Pôvodne bol rozdelený do dvoch skupín – mladších a starších žiakov. Dnes sa už rozrástol na 20 členný orchester. Mladší a starší žiaci sa spojili do jedného telesa a sú rozdelení do 4 hlasov, k tomu pribudla basgitara a keyboard. Práca s mladšími žiakmi si vyžaduje aj individuálnu prípravu, nakoľko niektoré skladby sú náročné. Orchester sa schádza pravidelne každý pondelok a podľa potreby. Starší žiaci odchádzajú po ukončení strednej školy z orchestra študovať alebo pracovať a pre udržanie orchestra je potrebný prísun nových žiakov. Preto aj touto cestou vyzývame záujemcov o hru na akordeón, aby sa prihlásili kedykoľvek- môžu byť aj starší žiaci. Naša škola má sídlo v Dome kultúry (bývalý Závodný klub Vagónky) na Štefánikovej ul. 99/72 pri kruhovom objazde. Teraz trošku o práci orchestra a akord. oddelenia. Za 10 rokov práce orchestra sme sa zúčastnili rôznych súťaží, vystúpení, vianočných koncertov, medzinárodných súťaží a súčasne sme aj premiérovali niekoľko skladieb skladateľa Milana Nováka. Z úspechov posledných rokov treba spomenúť prvé miesto na Celoslovenskej súťažnej prehliadke komornej a symfonickej hudby” DIVERTIMENTO MUSICALE”. Okrem orchestra máme aj menšie zoskupenia – kvinteto, triá a duá. V triu môžeme spomenúť súťaž v Rajeckých Tepliciach, kde žiaci P. Parimucha, M. Maškulková, J. Hrivňák, M. Kacvinský a Z. Hanzelyová sa umiestnili v striebornom pásme. V roku 2006 sme sa zúčastnili 1. ročníka celoslovenského súťažného festivalu v komornej hre žiakov Základných umeleckých škôl MUSICA CAMERATA JÁN ALBRECHT, kde sme získali v 1. kategórii – duo 3. miesto v bronzovom pásme – žiaci M. Šablová a R. Drien a v 3. kategórii – kvinteto 1. miesto v zlatom pásme – žiaci P. Parimucha – akordeón, M. Maškulková – akordeón, J. Matta – akordeón, M. Pára – basgitara a L. Tardová – keyboard. Koncert 19.12.2006 Koncert 19.12.2006 V súčasnosti sa venujeme nahrávaniu CD, v ktorom sa snažíme prezentovať skladby z rôznych období a ukázať možnosti a krásu zvuku tohoto nástroja. MÚ Poprad – Vzdelávací koncert pre žiakov základných škôl 19.12.2006 Foto: Rudolf Rabatin Na koncerte 19.12.2006