Pedagógovia


Riaditeľka školy – Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. Zástupkyňa riaditeľky – Mgr. Perla Danková, DiS. art. KLAVÍRNE ODDELENIE KONTAKTY

 • Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. – klavír 0903 990 094
 • Mgr. Perla Danková, DiS. art. – klavír 0905 850 473
 • Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.- klavír 0905 851 928
 • Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. – klavír, prípravný detský zbor 0905 224 419
 • Fatima Danišovská, DiS. art. 0902 173 282
 • Alžbeta Bruncková, DiS. art. – klavír 0911 642 343
 • Bc. Jana Petrasová, DiS. art. – klavír, korepetície 0944 533 809
 • Jana Hudačková, DiS. art. – klavír 0911 924 471

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

 • Mgr. Marián Šabla, DiS. art. – akordeón, keyboard 0905 317 423
 • Gyulia Hornik – akordeón
 • Marián Leskovjanský – keyboard 0914 213 609

STRUNOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Husár – husle, gitara 0902 131 868
 • Mgr. art. Terézia Novotná – husle, viola 0905 311 475
 • Mária Radušovská, DiS. art. – violončelo, gitara 0911 826 324
 • Mgr. Bibiána Házerová – gitara 0917 600 371
 • Ľubomír Chládek, DiS. art. – gitara 0905 835 357
 • Mgr. Zuzana Dudžáková – gitara 0908 874 942
 • Tomáš Hulka, DiS. art. – gitara 0903 741 029
 • Mgr. Pavol Hučko – gitara 0908 394 779

DYCHOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Felber, DiS. art. – trúbka, zobcová flauta 0949 424 179
 • Silvia Balogová, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta 0918 679 663
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta 0907 420 040
 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica – hoboj, klarinet, saxofón, zobcová flauta 0904 103 515

BICIE NÁSTROJE

 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica 0904 103 515

SPEVÁCKE ODDELENIE

 • Darina Šurinová, DiS. art. – sólový spev 0915 206 760
 • Blanka Richnavská, DiS.art. – sólový spev, zborový spev 0902 069 476

HUDOBNÁ NÁUKA

 • Mgr. Zuzana Krupková 0944 034 204
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art. 0907 420 040
 • Mgr. Terézia Kašpárková 0904 130 991

TANEČNÝ ODBOR

 • Mgr. Jozef Solus 0903 550 929
 • Lívia Baselidesová 0908 256 690
 • Mgr. Eva Oravcová 0908 260 599
 • Štefan Karhút – korepetície

VÝTVARNÝ ODBOR

 • Ina Dunajová 0908 546 504
 • PaedDr. Rudolf Rabatin 0905 352 128
 • Mgr. Vladislav Leštach 0903 136 045
 • Mgr. Eva Oravcová 0908 260 599
 • Mgr. Jana Murinová 0911 223 247
 • Mgr. Iveta Brejčáková 0910 349 534
 • Mgr. Veronika Károlyiová 0902 206 067
 • Mgr. art. Anna Fedáková 0911 791 777

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Zuzana Krupková 0944 034 204
 • Bc. Michal Novák 0904 590 403
 • Dušan Kubaň 0903 666 977

Foto učiteľov a zamestnancov z roku 2012 spoločná fotografia učiteľského kolektívu v roku 2007