Pedagógovia

Riaditeľka školy – Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky – Mgr. Perla Danková, DiS. art.

KLAVÍRNE ODDELENIE

 • Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. – klavír
 • Mgr. Perla Danková, DiS. art. – klavír, korepetície
 • Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.- klavír, prípravný detský zbor
 • Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. – klavír
 • Mgr. Jana Petrasová, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova, korepetície
 • Alžbeta Bruncková, DiS. art. – klavír
 • Katarína Bočkayová, DiS. art. – klavír, korepetície
 • Jana Hudačková, DiS. art.  – klavír, prípravná hudobná výchova, korepetície
 • PhDr. Lucia Boroňová, PhD, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova
 • Miriam Bednárová, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

 • Mgr. Marián Šabla, DiS. art. – akordeón, keyboard
 • Mgr. Gyulia Hornik – akordeón

STRUNOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Husár – husle, gitara
 • Mgr. art. Terézia Novotná – husle, viola
 • Mária Radušovská, DiS. art. – violončelo, gitara
 • Mgr. Bibiána Házerová – gitara
 • Ľubomír Chládek, DiS. art. – gitara
 • Mgr. Zuzana Dudžáková – gitara
 • Ing. Tomáš Hulka, DiS. art. – gitara
 • Mgr. Pavol Hučko – gitara

DYCHOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Felber, DiS. art. – trúbka, zobcová flauta
 • Silvia Balogová, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta
 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica – hoboj, klarinet, saxofón, zobcová flauta

BICIE NÁSTROJE

 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica

SPEVÁCKE ODDELENIE

 • Darina Šurinová, DiS. art. – sólový spev
 • Bc. Blanka Richnavská, DiS.art. – sólový spev, zborový spev
 • Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art. – sólový spev

HUDOBNÁ NÁUKA

 • Mgr. Zuzana Krupková
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.
 • Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art.

TANEČNÝ ODBOR

 • Mgr. Jozef Solus
 • Lívia Baselidesová
 • Mgr. Eva Oravcová
 • Štefan Karhút – korepetície

VÝTVARNÝ ODBOR

 • Ina Dunajová
 • Mgr. art. Anna Fedáková
 • PaedDr. Rudolf Rabatin
 • Mgr. Vladislav Leštach
 • Mgr. Eva Oravcová
 • Mgr. Jana Murinová
 • Mgr. Iveta Brejčáková
 • Mgr. Veronika Károlyiová

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Zuzana Krupková
 • Bc. Michal Novák
 • Dušan Kubaň

Foto učiteľov a zamestnancov z roku 2012 spoločná fotografia učiteľského kolektívu v roku 2007