Pedagógovia


Riaditeľka školy – Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art.
Zástupkyňa riaditeľky –  Mgr. Perla Danková, DiS. art.

KLAVÍRNE ODDELENIE                                                                                                                               KONTAKTY

 • Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. – klavír                                                       0903 990 094
 • Mgr. Perla Danková, DiS. art. – klavír                                                               0905  850 473
 • Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.- klavír                                                0905 851  928
 • Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. – klavír, prípravný detský zbor                     0905 224 419
 • Fatima Danišovská, DiS. art.                                                                                0902 173 282
 • Alžbeta Bruncková, DiS. art. – klavír                                                                  0911 642 343
 • Bc. Jana Petrasová, DiS. art. – klavír, korepetície                                            0944 533 809
 • Jana Hudačková, DiS. art. – klavír                                                                      0911 924 471

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

 • Mgr. Marián Šabla, DiS. art. – akordeón, keyboard                                        0905 317 423
 • Gyulia Hornik – akordeón
 • Marián Leskovjanský – keyboard                                                                         0914 213 609

STRUNOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Husár – husle, gitara                                                                               0902 131 868
 • Mgr. art. Terézia Novotná – husle, viola                                                              0905 311 475
 • Mária Radušovská, DiS. art. – violončelo, gitara                                               0911 826 324
 • Mgr. Bibiána Házerová – gitara                                                                              0917 600 371
 • Ľubomír Chládek, DiS. art. – gitara                                                                      0905 835 357
 • Mgr. Zuzana Dudžáková – gitara                                                                            0908 874 942
 • Tomáš Hulka, DiS. art. – gitara                                                                               0903 741 029
 • Mgr. Pavol Hučko – gitara                                                                                        0908 394 779

DYCHOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Felber, DiS. art. – trúbka, zobcová flauta                                            0949 424 179
 • Silvia Balogová, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta                                0918 679 663
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta                   0907 420 040
 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica – hoboj, klarinet, saxofón, zobcová flauta             0904 103 515

BICIE NÁSTROJE

 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica                                                                   0904 103 515

SPEVÁCKE ODDELENIE

 • Darina Šurinová, DiS. art. – sólový spev                                          0915 206 760
 • Blanka Richnavská, DiS.art. – sólový spev, zborový spev              0902 069 476

HUDOBNÁ NÁUKA

 • Mgr. Zuzana Krupková                                                                         0944 034 204
 • Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.                                                        0907 420 040
 • Mgr. Terézia Kašpárková                                                                      0904 130 991

TANEČNÝ ODBOR

 • Mgr. Jozef Solus                                                                                      0903 550 929
 • Lívia Baselidesová                                                                                   0908 256 690
 • Mgr. Eva Oravcová                                                                                  0908 260 599
 • Štefan Karhút – korepetície

VÝTVARNÝ ODBOR

 • Ina Dunajová                                                                                             0908 546 504
 • PaedDr. Rudolf Rabatin                                                                          0905 352 128
 • Mgr. Vladislav Leštach                                                                            0903 136 045
 • Mgr. Eva Oravcová                                                                                   0908 260 599
 • Mgr. Jana Murinová                                                                                0911 223 247
 • Mgr. Iveta Brejčáková                                                                             0910  349 534
 • Mgr. Veronika Károlyiová                                                                      0902 206 067
 • Mgr. art. Anna Fedáková                                                                        0911 791 777

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Zuzana Krupková                                                                            0944 034 204
 • Bc. Michal Novák                                                                                      0904 590 403
 • Dušan Kubaň                                                                                             0903 666 977

Foto učiteľov a zamestnancov z roku 2012

spoločná fotografia učiteľského kolektívu v roku 2007

19 399 x