Pedagógovia

Riaditeľka školy – Mgr. Perla Danková, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky –Mgr. Gabriela Leštachová Rošková DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky – Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art.

ODDELENIE KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV

 • Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. – klavír
 • Mgr. Perla Danková, DiS. art. – klavír, korepetície
 • Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. – klavír
 • Mgr. Jana Rajštaterová, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova, korepetície
 • Katarína Bočkayová, DiS. art. – klavír, korepetície MD
 • Bc. Miriam Bednárová, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova
 • Bc. Simona Pohlodová, DiS. art. – klavír, korepetície
 • PhDr. Lucia Boroňová, PhD, DiS. art. – klavír, prípravná hudobná výchova
 • Lucia Jakubec Hámorová  – klavír
 • Mgr. Elena Haviarová – klavír, korepetície
 • Mgr. Peter Čapó, DiS. art.- organ, klavír
 • Mgr. Lýdia Husárová DiS. art.

Mgr. Marián Šabla, DiS. art. – akordeón, keyboard

 • Mgr. Gulia Kovalchik – akordeón
 • Mgr. art. Ján Zeman – keyboard

STRUNOVÉ ODDELENIE

 • Ľubomír Husár – husle, gitara
 • Mgr. art. Terézia Novotná – husle, viola
 • Mgr. Daniel Polanský DiS. art. – husle
 • Mária Radušovská, DiS. art. – violončelo, gitara
 • Mgr. Bibiána Házerová – gitara
 • Ľubomír Chládek, DiS. art. – gitara
 • Mgr. Zuzana Dudžáková – gitara
 • Ing. Tomáš Hulka, DiS. art. – gitara
 • Mgr. Pavol Hučko – gitara

DYCHOVÉ ODDELENIE

 • Silvia Balogová, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta
 • Mgr. Gabriela Leštachová Rošková, DiS. art. – priečna flauta, zobcová flauta
 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica – hoboj, klarinet, saxofón, zobcová flauta
 • Mgr. art. Ján Zeman – saxofón, klarinet

BICIE NÁSTROJE

 • Mgr. art. Tomáš Kvasnica

SPEVÁCKE ODDELENIE

 • Darina Šurinová, DiS. art. – sólový spev
 • Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art. – sólový spev (MD)
 • Dominka Gorecká, DiS. art. – sólový spev, zborový spev – prípravný detský zbor
 • Mgr. Peter Čapó, DiS. art. – zborový spev

HUDOBNÁ NÁUKA

 • Mgr. Valéria Endreszová
 • Mgr. Zuzana Krupková
 • Mgr. Gabriela Leštachová Rošková, DiS. art.
 • Katarína Bočkayová, DiS. art. – prípravná hudobná výchova, MD
 • Mgr. Jana Rajštaterová, DiS. art. – prípravná hudobná výchova

TANEČNÝ ODBOR

 • Mgr. art. Jozef Solus
 • Lívia Baselidesová, DiS. art.
 • Mgr. Eva Oravcová

VÝTVARNÝ ODBOR

 • Ina Dunajová
 • Mgr. art. Anna Fedáková
 • Mgr. Vladislav Leštach
 • Mgr. Eva Oravcová
 • Mgr. Jana Murinová MD
 • Mgr. Iveta Brejčáková
 • Mgr. Veronika Károlyiová
 • Mgr. Nikola Podolinská

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Zuzana Krupková
 • Bc. Michal Novák

Foto učiteľov a zamestnancov z roku 2022