Kontakty


Kultúrny dom - sídlo UŠ v Poprade

 • Adresa:                                                                                          Elokované pracovisko 1:
  Základná umelecká škola                                                           Francisciho 910/8
  Štefánikova 99/72                                                                        058 01 POPRAD
  058 01 POPRAD
  web: http://www.zuspoprad.sk
 • Riaditeľka školy                                                                   Elokované pracovisko 2:
  +421 (52) 772 20 40                                                                     Rovná 597/15
  +421 (910) 890 448                                                                      058 01 POPRAD
  e-mail: kocisova@zuspoprad.sk
 • Zástupkyňa riaditeľky                                                       
  +421 (910) 890 449
  e-mail: dankova@zuspoprad.sk
 • sekretariát a ekonomický úsek
  +421 (52) 772 20 40
  +421 (910) 890 447
  e-mail: meltzerova@zuspoprad.sk


Zobraziť ZUŠ Poprad na väčšej mape

20 864 x