Kontakty


Kultúrny dom - sídlo UŠ v Poprade

  • Adresa: Elokované pracovisko 1: Základná umelecká škola Francisciho 910/8 Štefánikova 99/72 058 01 POPRAD 058 01 POPRAD web: http://www.zuspoprad.sk
  • Riaditeľka školy Elokované pracovisko 2: +421 (52) 772 20 40 Rovná 597/15 +421 (910) 890 448 058 01 POPRAD e-mail: kocisova@zuspoprad.sk
  • Zástupkyňa riaditeľky +421 (910) 890 449 e-mail: dankova@zuspoprad.sk
  • sekretariát a ekonomický úsek +421 (52) 772 20 40 +421 (910) 890 447 e-mail: meltzerova@zuspoprad.sk

Zobraziť ZUŠ Poprad na väčšej mape