Jesenná výstava ABSOLVENTI 2017

3. október, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Rodičovské združenie, Výtvarný odbor


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.  

Talentovky


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04. – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev, zborový spev). Tešíme sa na vás!  

Naši vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

21. apríl, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Výtvarný odbor


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce našich žiakov: Jakub Veštúr – Vesmírny labirint (pedagóg: Ina Dunajová) Lea Šóšová – Vesmírna Mágia (pedagóg: Ina Dunajová) Marko Šeleng – Vo vesmíre (pedagóg Mgr. Iveta Brejčáková) Ďalšími ocenenými žiakmi v tejto kategórii boli Laura Veštúrová – Vesmírny denník (ped. I. Dunajová) a Anett Anderle – Poézia vesmíru (ped. I. Dunajová. V kategórii 5. – 9. ročníka ZUŠ sa medzi 3 najlepšie ocenené práce dostali: Juraj Illenčík – Veľký tresk (ped. Mgr. Vladislav Leštach) Alexandra Janíková (ped. Mgr. Vladislav Leštach) Ďalšou ocenenou prácou bola Mliečna dráha Zuzany Tomečkovej (ped.: Mgr. Vladislav Leštach). Úspešným žiakom a ich pedagógom blahoželáme!  

Talentové skúšky


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku do základného štúdia a v prípade voľných miest aj uchádzačov nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. Do príslušného ročníka zaraďujeme prijatých uchádzačov po posúdení predpokladov a schopností podľa určených kritérií: Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posudzujú sa aj telesné dispozície pre zvolený nástroj). Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (uchádzač by mal nakresliť jednotlivé tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, môže priniesť aj ukážky vlastných prác z domu). Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zopakovať jednoduchý pohyb, rytmický motív, posudzujeme reagovanie na hudbu – vyjadrenie pohybom, rozlíšenie pomalého a rýchlejšieho tempa, rozoznanie nálady hudby). Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (uchádzač by mal absolvovať rozhovor a čítanie krátkeho textu bez prípravy, zopakovať pohyb, rytmický motív).      

Pozvánka na výstavu

16. marec, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Výtvarný odbor


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Výstava Inšpirácie bude sprístupnená od 21. marca do 3. mája 2017 vo foyer Domu kultúry. Predstaví práce žiakov výtvarných tried Iny Dunajovej, Jany Murinovej a Evy Oravcovej. Práce boli inšpirované dielami významných slovenských výtvarných umelcov a ilustrátorov Albína Brunovského a Ľudovíta Fullu. Srdečne vás pozývame.

Ďalšia strana »