Začiatok školského roka 2019/20

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa blížia k svojmu záveru, preto si vás dovoľujeme informovať, že školský rok 2019/20 sa v našej škole začína v pondelok  02. septembra 2019  o 14:00 hodine. Nových žiakov privítame v koncertnej sále na 2. poschodí hlavnej budovy ZUŠ v Dome kultúry.

Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2019/20, zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude od 02. do 06. septembra 2019 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v priestoroch hlavnej budovy a tiež na elokovanom pracovisku na Francisciho ulici.

O termínoch a časoch zápisu v Life Academy, v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej a na v ZŠ s MŠ na Tajovského ulici informáciu doplníme.

Počas zápisu bude možné absolvovať aj dodatočné talentové skúšky. Uchádzači môžu byť na štúdium prijatí v prípade voľných miest.

Vydávanie neprevzatých rozhodnutí o prijatí na štúdium bude možné od 26. augusta 2019 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny a tiež v termíne a čase zápisu na riaditeľstve ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ocenenia z Art Scéna Dance Prešov

V sobotu 15. júna 2019 sa tanečníci súboru Love movement  pod vedením Lívie Baselidesovej zúčastnili na súťaži Art Scéna Dance Prešov, odkiaľ si priniesli tieto ocenenia:

  1. miesto za choreografiu Sama proti sebe

1. miesto za sólovú choreografiu v podaní Sofie Baselidesovej Čaro svetla

3. miesto za choreografiu Pavúčí deň

3. miesto za choreografiu Dnešný svet

Srdečne blahoželáme!

 

dav

Titul majstrov a vicemajstrov zo Žiaru nad Hronom

 

Dňa 11. mája 2019 sa v Žiari nad Hronom konali Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách. V súťaži nás zastupovali dve choreografie pod umeleckým vedením Jozefa Solusa a darilo sa im naozaj skvelo. Choreografia s názvom Zimná nálada si vo svojej kategórii vybojovala 1. miesto a titul Majstrov Slovenska, choreografia s názvom Rebelky získala 2. miesto a titul vicemajstrov. Srdečne blahoželáme!                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Krajský Deň tanca v zlatom

 

 

4. apríla 2019 sa v popradskom Dome kultúry konala krajská súťaž Deň tanca. Po úspešnom postupe z regionálneho kola sa medzi takmer 70 choreografiami predstavili aj 4 choreografie z našej ZUŠ a všetky skončili v zlatom pásme  s postúpili do celoslovenského finále v Žiari nad Hronom. Reprezentovať nás budú:

Sofia Baselidesová – sólová chorografia Čaro svetla a choreografia Sama proti sebe, ktorá sa úspešne odprezentovala aj na postupovej súťaži Showtime v Ružomberku v sobotu 31. marca. Choreografia získala v Ružomberku zlaté umiestnenie a tiež postúpila do celoslovenského Grandfinále. Autorkou oboch choreografií je tanečná pedagogička Lívia Baselidesová.

Na celoslovenskom Dni tanca nás budú reprezentovať aj choreografie Rebelky a Zimná nálada, ktorých  autorom je tanečný pedagóg Jozef Solus. K úspechu všetkým srdečne blahoželáme a budeme držať palce aj vo finálových súťažiach!

 

Love Movement absolútnym víťazom súťaže Spiš talent

Pre tanečný súbor Love Movement pod vedením Lívie Baselidesovej bola účasť v súťaži Spiš talent, ktorá sa konala 22. – 23. marca 2019 v Smižanoch, naozaj úspešná. Súbor získal titul „Absolútny víťaz festivalu“ a naše choreografie tam získali niekoľko ďalších krásnych ocenení:

Hlavná cena – Sofia Baselidesová -sólová choreografia Čaro svetla

Hlavná cena – chorografia Bob a Bobek (duo)

Zlaté pásmo – choreografia Dnešný svet

Strieborné pásmo – chorografia Pavúčí deň

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu!