Plenárna schôdza OZ Umenie ako dar

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.).

Zároveň žiadame rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť do práce v rade OZ Umenie ako dar, aby sa prihlásili osobne, telefonicky, alebo mailom u triedneho učiteľa svojho dieťaťa, alebo u riaditeľky školy najneskôr v deň konania schôdze. Tešíme sa na vás!

Úspechy nášho tanečného odboru

26. september, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Tanečný odbor

58 x

Ešte na začiatku prázdnin v dňoch 30. 06. – 02. 07. 2017 sa v Budapešti konali Majstrovstvá Európy v rôznych kategóriách scénického tanca. Úspešná choreografia s názvom Stratená autorky a pedagogičky Lívie Baselidesovej v podaní jej starších žiačok si vo svojej kategórii vybojovala najvyššie ocenenie – titul Majstri Európy! Už v prvých septembrových dňoch tohto školského roka začali opäť naplno trénovať, aby absolvovali ďalšiu súťaž, opäť v Budapešti, a to 16. septembra 2017 a opäť sa im vynikajúco darilo. Naša tanečná formácia si domov priniesla zlatú medailu. Dievčatám a ich pani učiteľke patrí veľké poďakovanie a  srdečné blahoželanie!

Talentovky

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev, zborový spev). Tešíme sa na vás!

 

Pozvánka na Symbiózu tanca

Tanečníci na víťaznej vlne

17. máj, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Tanečný odbor

196 x

Žiačky tanečného súboru Love Movement pod vedením Lívie Baselidesovej si v uplynulých týždňoch  z viacerých súťaží priniesli najvyššie ocenenia. Choreografia s názvom Stratená súťažila v Leviciach (Showtime) 21. – 23. apríla 2017 a vytancovala  si Zlaté umiestnenie a zároveň získala  nomináciu na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať na prelome júna a júla 2017 v Budapešti. Táto krásna choreografia si vybojovala 1. miesto s pochvalou poroty aj v súťaži Zlatý kľúčik, ktorá sa konala v Nových Zámkoch dňa 12. mája 2017.  Postúpila tiež z 1. miesta v krajskom kole súťaže Deň tanca (Poprad 28. 4. 2017)  na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v Žiari nad Hronom 16. mája 2017 a tu získala 2. miesto. Ešte v ten istý večer nám dievčatá svoju choreografiu predviedli na slávnostnom koncerte venovanom  65. výročiu vzniku školy. Veľká vďaka za reprezentáciu školy a blahoželanie mladým tanečníčkam aj ich učiteľke a choreografke!

Ďalšia strana »