Rodičovské združenie

Členovia Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole na svojom plenárnom zasadnutí 20. októbra 2016 zvolili za členov rady RZ týchto zástupcov: Dominiková Martina, Hrebeňárová Aneta, Hudzík Vladimír, Hujsiová Mária, Jakubcová Adriana, Králik Jozef, Mašlejová Andrea, Mečárová Tatiana, Michalková Marcela, Valová Zuzana, Zoričáková Katarína. Rodičovský príspevok na školský rok 2016/17 bol schválený vo výške: 10,-€ na žiaka prípravného štúdia vo všetkých odboroch, 15,-€ na žiaka v základnom štúdiu v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, 20,-€ na žiaka v základnom štúdiu vo výtvarnom odbore. Rodičovský príspevok platí žiak iba raz, aj keď navštevuje viacero odborov. Ak je jedným z viacerých navštevovaných odborov výtvarný, platí sa suma 20,-€.        

Výstava MILUJEM SLOVENSKO

Pozývame vás na ďalšiu prezentáciu z tvorby žiakov výtvarného odboru. Na výstave uvidíte najlepšie diela s veľmi pestrou tematikou zamerané na všetko čo na Slovensku máme radi. Práce motivované láskou k rodnému kraju, tradíciami, prírodou, históriou, životom v rodinách a podobne vznikali počas dlhšieho obdobia činností vo výtvarných ateliéroch našej školy, ale aj mimo nich – na tvorivých podujatiach a pobytoch v rôznych kútoch nášho kraja. Tešíme sa na stretnutie a výmenu zážitkov. pozvanka-web

Pozvánka na plenárnu schôdzu

Pozývame vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ, ktorá sa bude konať v stredu 21. októbra 2015 o 17.00 hodine v koncertnej sále ZUŠ v Dome kultúry na 2. poschodí. Zároveň pozývame k aktívnej účasti na činnosti združenia všetkých rodičov, ktorí by chceli pomôcť pri práci výboru, realizácii a spoluorganizácii aktivít školy. Ak sa chcete stať členmi, nahláste svoj záujem mailom, telefonicky, alebo osobne na riaditeľstve školy.

Vaše 2% podporia rozvoj školy

Aj v tomto roku je naše rodičovské združenie zaregistrované medzi prijímateľmi 2% z daní. Získané prostriedky nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy a školské projekty, prostredníctvom ktorých môžu naši žiaci intenzívnejšie rozvíjať svoje umelecké nadanie. Z prostriedkov získaných v minulom roku sme podporili účasť Popradského detského zboru na XXXII. medzinárodnom festivale zborového spevu v Preveze (Grécko), vyčlenili sme prostriedky na úhradu nákladov na mimoriadne tréningy žiakov tanečného odboru, ktorí nás počas celého roka reprezentovali prostredníctvom vystúpení v programoch a na súťažiach. Podporili sme žiakov všetkých odborov nákupom pracovného materiálu a učebných pomôcok, aby sme skvalitnili vyučovací proces. Všetkým darcom ďakujeme a uchádzame sa o Vašu priazeň aj v tomto roku. Potvrdenie o zaplatení dane Tlačivo Vyhlásenie nájdete v rubrike Dokumenty. Ďakujeme za pochopenie.

Plenárna schôdza rodičovského združenia

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri ZUŠ, ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2014 schválila nové zloženie Rady RZ pri ZUŠ:

  1. Predseda – Ing. Martina Remeňová
  2. Podpredseda – Mária Pytelová
  3. Hospodár: Ing. Tatiana Dvořáková
  4. Tajomník: Silvia Kubošiová
  5. Predseda rev. komisie: Ing. Jozef Králik
  6. Člen rev. komisie: Ing. Ivana Nemčková
  7. Člen rev. komisie: Mgr. Mária Hujsiová
  8. Člen: Naďa Nevlazlová – Luhová
  9. Člen: Slávka Žoldáková

Výška príspevku na školský rok 2014/15 bola schválená vo výške 15,-€/žiak v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a 20€/žiak vo výtvarnom odbore (navýšenie vo výške 5€ sa použije na nákup materiálu pre žiakov výtvarného odboru). Príspevok sa platí v hotovosti u triedneho učiteľa.