Rodičovský príspevok do OZ Umenie ako dar

26. január, 2018 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Rodičovské združenie

Vážení rodičia, plenárna schôdza OZ Umenie ako dar schválila príspevok na školský rok 2017/18 v tejto výške:
20,-€/žiak výtvarného odboru, (VO)
15,-€/ žiak hudobného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru (HO, TO, LDO)
10,-€/žiak prípravného štúdia (všetky odbory ) (PO)

POZOR
Ak žiak navštevuje viacero odborov, hradí len jeden príspevok. (ak navštevuje medzi nimi výtvarný odbor, vždy sa hradí príspevok za výtvarný odbor)
Ak ZUŠ navštevuje viacero detí z jednej rodiny, prosím uplatnite si zľavu na rodinu prostredníctvom NÁVRATKY* do 26. 01. 2018

Príspevok uhradiť prevodom na účet v ČSOB – IBAN: SK47 7500 0000 0040 2468 9541
Číslo účtu OZ je iné ako ZUŠ, prosím skontrolujte si číslo účtu pri zadaní platby. Pri platbe prosíme do poznámky uviesť meno dieťaťa, za ktoré je príspevok uhrádzaný a odbor štúdia (VO, HO, TO, LDO, PO). K platbe PROSÍM pripočítajte 0,18€ ako poplatok banke. ĎAKUJEME.

Rodičovský príspevok

Stanovy OZ – Umenie ako dar

13. november, 2017 | autor: |  | rubrika: Rodičovské združenie

stanovy-oz-umenie-ako-dar

Jesenná výstava ABSOLVENTI 2017

3. október, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Rodičovské združenie, Výtvarný odbor

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.  

Rodičovské združenie

6. október, 2016 | autor: |  | rubrika: Rodičovské združenie

Členovia Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole na svojom plenárnom zasadnutí 20. októbra 2016 zvolili za členov rady RZ týchto zástupcov: Dominiková Martina, Hrebeňárová Aneta, Hudzík Vladimír, Hujsiová Mária, Jakubcová Adriana, Králik Jozef, Mašlejová Andrea, Mečárová Tatiana, Michalková Marcela, Valová Zuzana, Zoričáková Katarína. Rodičovský príspevok na školský rok 2016/17 bol schválený vo výške: 10,-€ na žiaka prípravného štúdia vo všetkých odboroch, 15,-€ na žiaka v základnom štúdiu v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, 20,-€ na žiaka v základnom štúdiu vo výtvarnom odbore. Rodičovský príspevok platí žiak iba raz, aj keď navštevuje viacero odborov. Ak je jedným z viacerých navštevovaných odborov výtvarný, platí sa suma 20,-€.        

Výstava MILUJEM SLOVENSKO

24. február, 2016 | autor: |  | rubrika: Rodičovské združenie, Výtvarný odbor

Pozývame vás na ďalšiu prezentáciu z tvorby žiakov výtvarného odboru. Na výstave uvidíte najlepšie diela s veľmi pestrou tematikou zamerané na všetko čo na Slovensku máme radi. Práce motivované láskou k rodnému kraju, tradíciami, prírodou, históriou, životom v rodinách a podobne vznikali počas dlhšieho obdobia činností vo výtvarných ateliéroch našej školy, ale aj mimo nich – na tvorivých podujatiach a pobytoch v rôznych kútoch nášho kraja. Tešíme sa na stretnutie a výmenu zážitkov. pozvanka-web

Ďalšia strana »