Talentovky


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04. – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev, zborový spev). Tešíme sa na vás!  

Talentové skúšky


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku do základného štúdia a v prípade voľných miest aj uchádzačov nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. Do príslušného ročníka zaraďujeme prijatých uchádzačov po posúdení predpokladov a schopností podľa určených kritérií: Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posudzujú sa aj telesné dispozície pre zvolený nástroj). Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (uchádzač by mal nakresliť jednotlivé tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, môže priniesť aj ukážky vlastných prác z domu). Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zopakovať jednoduchý pohyb, rytmický motív, posudzujeme reagovanie na hudbu – vyjadrenie pohybom, rozlíšenie pomalého a rýchlejšieho tempa, rozoznanie nálady hudby). Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (uchádzač by mal absolvovať rozhovor a čítanie krátkeho textu bez prípravy, zopakovať pohyb, rytmický motív).      

Súbor Šťastlivec úspešný na Divadelnej Šuňave

15. marec, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Literárno-dramatický odbor


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Na XXV. ročníku Podtatranského súťažného festivalu neprofesionálneho divadla Divadelná Šuňava 2017, ktorý sa konal v dňoch 3. a 4. marca 2017 sa predstavil súbor Šťastlivec. Predstavenie Alica, ktoré vzniklo pod vedením Michala Nováka a Dušana Kubaňa súťažilo v kategórii divadlo mladých a získalo diplom za 1. miesto. V rovnakej kategórii si 2. miesto vysúťažilo aj predstavenie Nič nie je čierne alebo biele, ktoré so svojimi žiakmi pripravila Mgr. Zuzana Krupková. Obe predstavenia postúpili na krajskú súťaž Divadelná žatva. Víťazné 1. miesto v kategórii detské divadlo získalo na prehliadke aj predstavenie O dvoch bratoch, ktoré si pripravili žiaci pod vedením Michala Nováka a Dušana Kubaňa. Predstavenie postúpilo na súťažný festival Rozprávkový Stropkov. Blahoželáme!

1. miesto na PAN 2016

8. február, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Literárno-dramatický odbor


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

Blahoželáme Betke Lorencovej k 1. miestu v kategórii Jednotlivci za etudu „Elixír“, ktoré pre našu školu (a samozrejme pre seba) vybojovala na XXIII. ročníku celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel PAN 2016, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši. Betka je žiačkou literárno-dramatického odboru a pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Krupkovej. Potešiteľné je aj 1. miesto v rebríčku v 1. kole prijímacích talentových skúšok na odbor herectvo na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa ďalších úspechov.

VIANOČNÝ KONCERTNÝ PROGRAM


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/td022900/www_root/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 184

VIANOČNÝ KONCERTPozývame vás na Vianočný koncertný program, na ktorom sa budú podieľať všetky umelecké odbory našej školy a všetci pedagógovia. Každoročne je Vianočný program vyvrcholením úsilia žiakov a pedagógov v snahe predstaviť popradskej verejnosti najnovšie úspechy a najlepšie výsledky v našej činnosti. Je zároveň príspevkom k spríjemneniu predvianočnej atmosféry v našom meste.

Ďalšia strana »