Spievajúci princ a malí hudobníci pobavili škôlkárov

Tradícia dramatizovaných koncertov pre deti materských škôl pokračovala aj 11. a 12. apríla 2019. V našej koncertnej sále sme privítali deti zo štyroch materských škôl nášho mesta. V tomto roku naši mladí herci z LDO pod vedením Michala Nováka  a Dušana Kubaňa vymysleli rozprávku O spievajúcom princovi. Ten mal za úlohu oslobodiť kráľovstvo odsúdené na smútok a opäť ho rozveseliť. Svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch mu pomáhali žiaci hudobného odboru a pridali sa aj tanečníci. Celé to viedli geniálni moderátori Miško Tíško a Duško Bruško, ktorí   rozveselili nielen kráľovstvo, ale aj všetkých škôlkarov a ich dospelých sprievodcov.

November v škole

Okrem prípravy na vianočné podujatia a súťaže, ktorým naši učitelia a žiaci venovali veľa voľného času aj počas víkendových sústredení,  sa môžeme pochváliť účasťou žiakov výtvarného odboru na medzinárodnom festivale a workshopoch animovanej tvorby Animanie, ktorý sa konal v dňoch 15. – 18. novembra v Plzni (ČR). Do festivalovej prehliadky bol vybraný aj krátky animovaný film Exit Lucie Halčinovej (pedagóg Vlado Leštach).  22. novembra 2018 sme zas koncertovali.  V rámci druhého verejného žiackeho koncertu v tomto školskom roku sa predstavili žiaci hudobného odboru – sólisti i komorné zoskupenia, ktoré nás potešili svojimi výkonmi. Vypočuli sme si skladby v podaní klaviristov, spevákov, hráčov na trúbke a  cayone, vystúpenie súboru zobcových fláut i sólistiek v hre na priečnej flaute, ktoré nás budú reprezentovať v súťaži v Nižnej a tiež výkony malých gitaristiek, ktoré  budú súťažiť v Prievidzi. V dňoch 21. – 25. novembra sa  žiaci literárno-dramatického odboru spolu so svojimi pedagógmi predstavia na obľúbenom festivale PAN v Liptovskom Mikuláši.

Október v škole

V októbri už škola beží na plné obrátky. Ukončili sme maľovanie učební, niektoré z nich sme zariadili novým nábytkom. Žiaci výtvarného odboru spolu so svojimi učiteľmi Rudom Rabatinom a Vladom Leštachom absolvovali výtvarný plenér v Liptovskej Tepličke, ktorý potešil nielen prekrásnym prostredím, ale i dokonalým slnečným počasím. Konali sa víkendové tanečné i súborové sústredenia, na ktorých sa žiaci pripravovali na vystúpenia a koncerty. Tanečníci pod vedením Jozefa Solusa účinkovali v programe projektu Integrácia v Bratislave. V Poprade svojimi vystúpeniami potešili seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. Hudobníci zas pripravili 24. októbra prvý žiacky koncert tohto školského roka, ktorý mal veľmi dobrú umeleckú úroveň.