Začiatok školského roka 2019/20

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa blížia k svojmu záveru, preto si vás dovoľujeme informovať, že školský rok 2019/20 sa v našej škole začína v pondelok  02. septembra 2019  o 14:00 hodine. Nových žiakov privítame v koncertnej sále na 2. poschodí hlavnej budovy ZUŠ v Dome kultúry.

Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2019/20, zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude od 02. do 06. septembra 2019 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v priestoroch hlavnej budovy a tiež na elokovanom pracovisku na Francisciho ulici.

O termínoch a časoch zápisu v Life Academy, v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej a na v ZŠ s MŠ na Tajovského ulici informáciu doplníme.

Počas zápisu bude možné absolvovať aj dodatočné talentové skúšky. Uchádzači môžu byť na štúdium prijatí v prípade voľných miest.

Vydávanie neprevzatých rozhodnutí o prijatí na štúdium bude možné od 26. augusta 2019 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny a tiež v termíne a čase zápisu na riaditeľstve ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Spievajúci princ a malí hudobníci pobavili škôlkárov

Tradícia dramatizovaných koncertov pre deti materských škôl pokračovala aj 11. a 12. apríla 2019. V našej koncertnej sále sme privítali deti zo štyroch materských škôl nášho mesta. V tomto roku naši mladí herci z LDO pod vedením Michala Nováka  a Dušana Kubaňa vymysleli rozprávku O spievajúcom princovi. Ten mal za úlohu oslobodiť kráľovstvo odsúdené na smútok a opäť ho rozveseliť. Svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch mu pomáhali žiaci hudobného odboru a pridali sa aj tanečníci. Celé to viedli geniálni moderátori Miško Tíško a Duško Bruško, ktorí   rozveselili nielen kráľovstvo, ale aj všetkých škôlkarov a ich dospelých sprievodcov.

November v škole

Okrem prípravy na vianočné podujatia a súťaže, ktorým naši učitelia a žiaci venovali veľa voľného času aj počas víkendových sústredení,  sa môžeme pochváliť účasťou žiakov výtvarného odboru na medzinárodnom festivale a workshopoch animovanej tvorby Animanie, ktorý sa konal v dňoch 15. – 18. novembra v Plzni (ČR). Do festivalovej prehliadky bol vybraný aj krátky animovaný film Exit Lucie Halčinovej (pedagóg Vlado Leštach).  22. novembra 2018 sme zas koncertovali.  V rámci druhého verejného žiackeho koncertu v tomto školskom roku sa predstavili žiaci hudobného odboru – sólisti i komorné zoskupenia, ktoré nás potešili svojimi výkonmi. Vypočuli sme si skladby v podaní klaviristov, spevákov, hráčov na trúbke a  cayone, vystúpenie súboru zobcových fláut i sólistiek v hre na priečnej flaute, ktoré nás budú reprezentovať v súťaži v Nižnej a tiež výkony malých gitaristiek, ktoré  budú súťažiť v Prievidzi. V dňoch 21. – 25. novembra sa  žiaci literárno-dramatického odboru spolu so svojimi pedagógmi predstavia na obľúbenom festivale PAN v Liptovskom Mikuláši.