O výstave Milujem Slovensko

Na vernisáži výstavy Milujem Slovensko v utorok 1. marca 2016 koncertoval žiacky komorný sláčikový orchester pod vedením Terézie Novotnej. Zahral dve skladby Eugena Suchoňa. Emotívne a pozitívne nastavil atmosféru výstavy a umocnil zážitok návštevníkov z celého podujatia. Môžeme sa tešiť z jeho ďalšieho vystúpenia na derniére výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 v Dome kultúry. Výstava na malom priestore (foyer Domu kultúry) predstavuje najlepšie práce žiakov z posledného obdobia. Osobne ma najviac zaujali diela žiakov z ateliérov mojich dvoch najmladších kolegov. Veľmi inšpiratívnu a obsahom bohatú kolekciu predstavil ateliér Vladislava Leštacha. Široký výtvarno-technický a tematický záber, schopnosť učiteľa motivovať žiakov závažnými posolstvami súčasného života, umeleckou nadsádzkou a vtipom sa autori diel posunuli až do profesionálnej úrovne dospelých tvorcov. V ateliéri Jany Murínovej, našej najmladšej učiteľky výtvarného odboru, vznikla veľká kolekcia žiackych autoportrétov inšpirovaných tradičnou slovenskou ľudovou kultúrou a fantazijnou mystikou typickou u mladších žiakov. Dobré výsledky priniesli aj ostatné úspechy žiakov Jany Murínovej na výtvarných súťažiach, kde spolu so svojou skúsenou kolegyňou Inou Dunajovou dosiahli v tomto školskom roku historicky „boom“ v množstve ocenení a diplomov. Na výstave sme prvý krát prezentovali fotografie z niektorých tvorivých žiackych pobytov (plenérov) z rôznych kútov Slovenska, ktoré výtvarný odbor pravidelne organizuje už od roku 2000 a spája ich s tvorbou priamo v prírode alebo exteriéroch historických objektov. Typickými dokumentmi a zároveň exponátmi z týchto podujatí sa stali fotografie žiackych diel land-artu. Širšiu ponuku fotodokumentov z týchto pobytov môžete nájsť aj na stránkach FOTOALBUMU našej školy. Pozrite si spravodajské video TV Poprad z vernisáže výstavy Milujem Slovensko a fotografie.

VIANOČNÝ KONCERTNÝ PROGRAM

VIANOČNÝ KONCERTPozývame vás na Vianočný koncertný program, na ktorom sa budú podieľať všetky umelecké odbory našej školy a všetci pedagógovia. Každoročne je Vianočný program vyvrcholením úsilia žiakov a pedagógov v snahe predstaviť popradskej verejnosti najnovšie úspechy a najlepšie výsledky v našej činnosti. Je zároveň príspevkom k spríjemneniu predvianočnej atmosféry v našom meste.

Koncert Terezy Novotnej a husľového orchestra

Záver XXXIII. ročníka Popradskej hudobnej jesene patril koncertu husľovej pedagogičky Terezy Novotnej a jej hostí. Spoluúčinkovali aj žiaci husľového orchestra. Koncert sa konal 29. októbra 2015 za bohatej účasti hudbymilovného publika. Blahoželáme a ďakujeme za umeleckú i pedagogickú prípravu a za pekný umelecký zážitok! Reportáž z koncertu si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=gJYBCh51gXY

Husľový orchester koncertoval

Dva skvelé koncerty husľového orchestra, ktorý pracuje pod vedením Bc. Terezy Novotnej sa konali 25. mája v Kostole sv. Jána v Poprade-Veľkej a 30. mája v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade. Orchester sa predstavil skladbami rôznych štýlov od baroka až po súčasnosť. Vďačný potlesk početného publika svedčil o tom, že oduševnená hra mladých hudobníkov priniesla krásny emocionálny zážitok. husl.orch.koncert 25.05.-2014Husl. orch.30. 05. 2014

Sláčikový orchester

Hra na sláčikových nástrojoch umožňuje žiakom hrať nielen sólové skladby, ale príťažlivá je najmä spoločná hra v súboroch a orchestroch. Počas viac ako šesťdesiatročnej existencie školy sa kládol dôraz na spoločné muzicírovanie. Už so vznikom školy v roku 1952 sformoval prvý riaditeľ F. Ascher zo žiakov sláčikového oddelenia prvý orchester, ktorý mal 28 členov. O ich hráčskej kvalite svedčí fakt, že ešte v máji toho istého roku sa zúčastnili krajskej súťaže v Košiciach, kde získali 2. miesto. Orchester potom účinkoval pri rôznych slávnostných príležitostiach, koncertoch a súťažiach. Orchester sa predstavoval aj ako sprievodné teleso. Neskôr sa dirigentom orchestra stal ďalší z riaditeľov školy Jiří Vejr. S úbytkom pedagógov husľovej hry poklesol aj počet žiakov a činnosť orchestra koncom šesťdesiatych rokov na dlhšiu dobu zanikla.

V roku 1996 sformoval učiteľ Ján Štafura nový žiacky orchester. Bol zároveň aj dirigentom a upravovateľom skladieb. Orchester účinkoval pri rôznych slávnostiach v meste, na školských a výchovných koncertoch a napríklad v roku 1997 sa predstavil na koncerte v Zakopanom. V roku 2002 prevzali vedenie orchestra pedagógovia Vojtech Klempár a Ľubomír Husár. Orchester mal v tom čase 25 členov a úspešne pokračoval v činnosti až do roku 2008. V septembri 2011 vznikol súčasný husľový orchester, ktorý zostavila Bc. Terézia Novotná zo žiakov svojej husľovej triedy. Jeho prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo už o niekoľko mesiacov, 18. decembra 2011 v Evanjelickom kostole v Poprade – Veľkej, kde bol hosťom ekumenického programu Posolstvo Vianoc. Prvý samostatný program s názvom Tereza a jej deti bol uvedený 24. 03. 2011 v Tatranskej galérii. Odvtedy sa uskutočnilo mnoho vystúpení v rámci slávnostných koncertov školy, ale aj samostatných koncertných programov.husl.orch.koncert 25.05.-2014 Orchester vystúpil na PHJ v roku 2005