Plenárna schôdza OZ Umenie ako dar

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.).

Zároveň žiadame rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť do práce v rade OZ Umenie ako dar, aby sa prihlásili osobne, telefonicky, alebo mailom u triedneho učiteľa svojho dieťaťa, alebo u riaditeľky školy najneskôr v deň konania schôdze. Tešíme sa na vás!

Popradský zbor pozýva

27. september, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Hudobný odbor, Popradský detský zbor

68 x

Popradský detský zbor a jeho hostia pozývajú všetkých priaznivcov zborového spevu na koncert, ktorý bude  v sobotu 30. septembra 2017 o 17:30 v Gréckokatolíckom chráme Sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. V programe sa predstaví prípravný spevácky zbor Popradčatá, naši hostia z Českej republiky – spevácky zbor Červánek a akordeónový orchester Musica Harmonica zo ZUŠ v Červenom Kostelci a samozrejme hostitelia – Popradský detský zbor a komorný spevácky zbor Free Harmony. V programe odznejú skladby slovenských, českých i svetových autorov. Vstupné doborovoľné.

 

Naša Akordeónová oslava

26. september, 2017 | autor: |  | rubrika: Akordeónový orchester, Aktuality, Hudobný odbor

75 x

Pozrite si reportáž z otváracieho koncertu 35. Popradskej hudobnej jesene, ktorým sme si spolu s našimi hosťami z Českej republiky pripomenuli 20. výročie založenia Akordeónového orchestra Fonetico.

Pozývame vás na koncert akordeónového orchestra Fonetico, ktorý bude v piatok 29. septembra 2017 o 18:00 hodine v Dome kultúry. Koncert je nielen otváracím koncertom tohtoročnej Popradskej hudobnej jesene, ale oslávime ním aj 20. výročie vzniku nášho akordeónového orchestra. Hosťami večera budú naši priatelia zo ZUŠ v Červenom Kostelci: akordeónový orchester Musica Harmonica a Detský spevácky zbor Červánek. V programe vystúpi aj Popradský detský zbor.

Talentovky

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev, zborový spev). Tešíme sa na vás!

 

Speváci uspeli na súťaži Moyzesov slávik

29. máj, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Hudobný odbor

173 x

Na speváckej súťaži Moyzesov slávik, ktorá sa konala v Prešove sa 11. mája 2017 sa zúčastnili žiaci speváckej triedy Dariny Šurinovej DiS. art. Ich účasť bola úspešná, z čoho máme veľkú radosť. Alica Šimková sa umiestnila v zlatom pásme v kategórii A.  Smuel Sulír  získal umiestnenie zlatom pásme v kategórii B.  Hanka Droppová  a Veronika Hudáčová získali umiestnenie v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme!

 

Ďalšia strana »