Naše úspechy v školskom roku 2021/2022

Naši žiaci sa opäť vybrali na súťaže a vracajú sa s úspešnými umiestneniami. Veľmi sa z ich tešíme a všetkým účastníkom a zvlášť tým oceneným a ich učiteľom srdečne blahoželáme!

19. máj 2022- Rajecká hudobná jar XIII. ročník – celoslovenská interpretačná súťaž zameraná na slovenskú hudbu

Triedna učiteľka Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alexandra Barillová – 3. miesto v 4. kategórii

Oliver Šimko – účasť v 2. kategórii

 

19. máj 2022 – Moyzesov Slávik  Prešov – regionálna spevácka súťaž

Triedna učiteľka Darina Šurinová DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alica Šimková – zlaté pásmo

Dorota Tišťanová – strieborné pásmo 

 

11. máj 2022 – Smižianska gitara – celoslovenská súťaž v hre na gitare

Triedna učiteľka Mgr. Bibiána Házerová pripravila 6 žiakov, ktorí sa umiestnili takto:

Mária Vicianová 1. miesto v zlatom pásme a Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby

Nela Mašlejová – 2. miesto v zlatom pásme

Emma Matiková – 2. miesto v zlatom pásme

Matúš Tudaj  – 2. miesto v zlatom pásme 

Andreas Tobis – 3. miesto v zlatom pásme

Tomáš Javorský – strieborné pásmo

 

04. máj 2022 – Banskoštiavnické kladivká _ celoslovenská klavírna súťaž

Triedna učiteľka Mgr. Andrea Mašlejová, PhD pripravila 3 žiakov v sólovej hre a 1 dvojicu v štvorručnej hre

Banskoštiavnické kladivká 2022 diplomy

 

Víťazi kategórie na súťaži v Trnave

Žiaci klavírneho oddelenia sa pravidelne zúčastňujú na súťaži Schneiderova Trnava. V tomto roku sa vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii súťaž konala netradične na jeseň a online. Napriek tomu sa naši žiaci dokázali pripraviť do rôznych kategórii a získali aj krásne ocenenia:

Sólová hra

Nela Mašlejová – zlaté pásmo v 2. kategórii

Ema Lindemanová – bronzové pásmo v 3. kategórii

Žofia Muchová – strieborné pásmo v 4. kategórii

Alexandra Barillová – strieborné pásmo v 5. kategórii

Štvorručná hra

Nela Mašlejová  a Ema Lindemanová – Víťazi kategórie, zlaté pásmo – 1. kategória

Zuzana Lukačková a Júlia Jonasová – zlaté pásmo v 1. kategórii

Ema Lindemanová a Laura Lindemanová – strieborné pásmo v 3. kategórii

Žofia Muchová a Laura Lindemanová – strieborné pásmo v 4. kategórii

Pani učiteľka Andrea Mašlejová pripravovala všetkých žiakov v štvorručnej hre a troch sólistov a získala Diplom za prípravu žiakov – víťazov 1. kategórie. Alexandra Barillová je žiačkou pani učiteľky Evy Karhútovej. Všetkým žiakom i obom pedagogičkám ďakujeme za prípravu a blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

 

 

 

 

Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v priestoroch Domu kultúry

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022

Vážení rodičia, milí naši žiaci!

Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry.

Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00.

Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie)

starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie)

pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina Hudobnej náuky s pani uč. Mgr. Bibianou Házerovou taktiež v triede č. 346 na 2. poschodí.

Prajeme Vám úspešný školský rok