Naše úspechy v školskom roku 2021/2022

Naši žiaci sa opäť vybrali na súťaže a vracajú sa s úspešnými umiestneniami. Veľmi sa z ich tešíme a všetkým účastníkom a zvlášť tým oceneným a ich učiteľom srdečne blahoželáme!

19. máj 2022- Rajecká hudobná jar XIII. ročník – celoslovenská interpretačná súťaž zameraná na slovenskú hudbu

Triedna učiteľka Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alexandra Barillová – 3. miesto v 4. kategórii

Oliver Šimko – účasť v 2. kategórii

 

19. máj 2022 – Moyzesov Slávik  Prešov – regionálna spevácka súťaž

Triedna učiteľka Darina Šurinová DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alica Šimková – zlaté pásmo

Dorota Tišťanová – strieborné pásmo 

 

11. máj 2022 – Smižianska gitara – celoslovenská súťaž v hre na gitare

Triedna učiteľka Mgr. Bibiána Házerová pripravila 6 žiakov, ktorí sa umiestnili takto:

Mária Vicianová 1. miesto v zlatom pásme a Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby

Nela Mašlejová – 2. miesto v zlatom pásme

Emma Matiková – 2. miesto v zlatom pásme

Matúš Tudaj  – 2. miesto v zlatom pásme 

Andreas Tobis – 3. miesto v zlatom pásme

Tomáš Javorský – strieborné pásmo

 

04. máj 2022 – Banskoštiavnické kladivká _ celoslovenská klavírna súťaž

Triedna učiteľka Mgr. Andrea Mašlejová, PhD pripravila 3 žiakov v sólovej hre a 1 dvojicu v štvorručnej hre

Banskoštiavnické kladivká 2022 diplomy

 

Ocenenia zo súťaže Žitnoostrovské pastelky

XXII. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky, ktorý sa konal v Dunajskej Strede, priniesol krásny úspech pre našu školu. Deti pod vedením pedagogičky Mgr. art. Anky Fedákovej boli v tejto súťaži ocenení už po niekoľký raz, čo svedčí o kreatívnom a profesionálnom prístupe pri vedení našich najmenších žiakov. Tentoraz porota z 900 zaslaných prác ocenila 60 z nich a na našu radosť boli medzi nimi dielka Valentínky Kuchtovej (5 r.) a Emky Michalíčkovej (6 r.). 200 prác zo súťaže bolo do 16. X. 2021 vystavených v Žitnoostrovskom múzeu a do výberu sa dostalo aj dielko ďalšieho žiaka našej ZUŠ Tobiasa Štrbku.

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplom aj pedagógom a školám, ktorí prispeli mimoriadne pôsobivou kolekciou diel k zvýšeniu úrovne podujatia. Jedným zo štyroch ocenených pedagógov bola Anka Fedáková a medzi štyrmi ocenenými školami aj naša ZUŠ, na čo sme hrdí a máme veľkú radosť. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme