Obnovenie vyučovania od 10. 05. 2021

S radosťou oznamujeme, že od pondelka 10. mája 2021  sa v našej ZUŠ obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu.  Pre žiakov platia rozvrhy hodín z obdobia prezenčného vyučovania, alebo rozvrhy hodín dohodnuté s triednym učiteľom. Žiaci a zákonní zástupcovia sa preukazujú čestným prehlásením o bezinfekčnosti  – tlačivo TU

 

 

 

Moja planéta – môj domov

Pre pedagógov a žiakov výtvarného odboru poskytuje príroda neustálu a silnú umeleckú inšpiráciu.  Čoraz viac si však musíme uvedomovať, aký význam má príroda pre náš život a aké dôležité je starať sa a chrániť  ju. Túto tému zvolili pedagógovia  pre školskú súťaž Moja planéta – môj domov, ktorú vyhlásili pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla). Najlepšie práce získali ocenenia v troch kategóriách:

  1. kategória – 1. miesto: Martin Baloga, 2. miesto: Nataša Reľovská, 3. miesto: Baranislav Bolcár
  2. kategória – 1. miesto: Emma Gavulová, 2. miesto: Lea Korčoková, 3. miesto: Vivien Vitková
  3. kategória – 1. miesto – Laura Laufová, 2. miesto: Peter Illenčík, 3. miesto: Sarah Schindlerová

Čestné uznania: Tobias Bohunčák, Hugo Brejka, Katarína Kaľavská, Barbora Kellnerová, Nela Mareková, Mária Profantová, Lea Benková, Ján Božoň, Dorota Matušeková, Karolína Hudecová, Ivana Hrčková, Konštantín Mornár, Kornel Csach, Juraj Kozler, Kristína Cebulová, Kristína Petrasová, Lea Štofančíková, Linda Lacková, Lilian Lipnická, Ľubica Vidová, Silvia Kovalčíková, Viktória Gregorová, Nina Sabaková, Hana Dikantová, Ivana Mlynárová, Júlia Stachová, Laura Mojžitová, Nela Kakalejčíková.

Blahoželáme!

N2032

Oznam – vyučovanie od 03. 05. 2021

Milí žiaci a rodičia,

od 03. mája 2021 sa budeme riadiť tzv. Covid automatom. Poprad je červeným okresom v 2. stupni ohrozenia.

Pre vyučovanie v našej ZUŠ platí nasledovné:

  • Prezenčným spôsobom vo všetkých ročníkoch, stupňoch  a odboroch štúdia vyučujeme len  individuálnou formou.
  • Dištančnou formou sa vyučuje spev a hra na dychových nástrojoch.
  • V skupinových predmetoch sa po dohode s vyučujúcimi poskytujú individuálne konzultácie v kombinácii s dištančným vyučovaním (hudobná náuka, hra v orchestri a súbore, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor).
  • Od 03. mája 2021 nie je povinnosťou žiakov, ani zákonných zástupcov sa preukazovať testom, stačí iba čestné vyhlásenie. Tlačivo čestného prehlásenia žiaka a zákonného zástupcu stiahnite TU
  • Pre účasť na vyučovaní a pri pohybe v priestoroch školy je dôležité dodržiavať všetky zásadné hygienické opatrenia proti šíreniu ochorenia covid-19 nariadené aktuálnou vyhláškou ÚVZ. Vyžaduje sa najmä používanie rúšok, dodržiavanie odstupu a hygieny rúk. V priestoroch školy je obmedzený pohyb osôb, ktoré nie sú žiakmi a zamestnancami školy a zakázaný je vstup osôb s prejavmi ochorenia covid-19.
  • Pre viac informácií o organizácii a podmienkach vyučovania kontaktujte svojich triednych učiteľov.

Obnova individuálneho vyučovania od 08. 02. 2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, RUVZ a zriaďovateľa školy oznamujeme, že od 08. februára 2021 obnovujeme individuálne vyučovanie pre deti vo veku kopírujúcom 1. stupeň ZŠ okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch. 

Skupinové vyučovanie a vyučovanie predmetov spev a hra na dychových nástrojoch pokračuje naďalej dištančne.

Organizácia vyučovania a rozvrhu hodín budú podľa potreby upravené po konzultáciách s triednymi učiteľmi.

Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je negatívny test 1 zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 10 rokov, alebo negatívny test žiaka 1. st. ZŠ staršieho ako 10 rokov, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa ods. 5 Vyhlášky 47/2021 ÚVZ. Pred nástupom žiakov na vyučovanie budeme kontrolovať splnenie podmienok v súlade s pravidlami GDPR, nahliadnutím do testu a prevzatím Čestného prehlásenia.

Cestne prehlasenie 

Informovanie pre vstup do priestorov prevádzkovateľa