Štartujeme novú klavírnu súťaž – Popradské klavírne pódium

Milí priatelia klaviristi,
sme radi, že vás môžeme pozvať na novú súťaž Popradské klavírne pódium, prostredníctvom ktorej sme chceli otvoriť ďalší priestor pre prezentáciu menších i väčších talentovaných klaviristov, žiakov základných umeleckých škôl. Chceme ich motivovať a dať im šancu na vzájomné porovnanie. Našim najdôležitejším cieľom však je, aby podujatie všetkým účastníkom prinieslo užitočné pódiové skúsenosti, radosť z hry a zo vzájomných stretnutí pri peknej hudbe.

Názov súťaže: Popradské klavírne pódium
Organizátori súťaže: Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Porade a OZ Umenie ako dar
Miesto konania súťaže: Dom kultúry Poprad
Termín súťaže: 2. apríl 2020

Prihláška
Propozície

Otvárací koncert 10. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže

Uvítací koncert pre talentovaných akordeonistov, účastníkov 10. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže pripravili žiaci a pedagógovia ZUŠ v Poprade v predvečer súťaže, 20. novembra 2019. Svoje výkony si v súťaži prišlo porovnať viac ako 60 účastníkov z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Litvy a Slovenska.

Rodičovský príspevok do OZ Umenie ako dar

Vážení rodičia, plenárna schôdza OZ Umenie ako dar , ktorá sa konala 23. 10. 2018 schválila príspevok na školský rok 2018/19 v tejto výške:
20,-€/žiak výtvarného odboru, (VO)
15,-€/ žiak hudobného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru (HO, TO, LDO)
10,-€/žiak prípravného štúdia (všetky odbory ) (PO)

POZOR
Ak žiak navštevuje viacero odborov, hradí len jeden príspevok. (ak navštevuje medzi nimi výtvarný odbor, vždy sa hradí príspevok za výtvarný odbor – vo zvýšenej sume je započítaný príspevok na nákup výtvarného materiálu).
Ak ZUŠ navštevuje viacero detí z jednej rodiny, môžete si uplatniť zľavu  prostredníctvom NÁVRATKY, ktorú doručíte do schránky OZ, alebo triednemu učiteľovi  do 30. 11. 2018.

Príspevok prosíme uhradiť prevodom na účet v ČSOB – IBAN: SK47 7500 0000 0040 2468 9541, alebo v hotovosti u triedneho učiteľa.
Číslo účtu OZ je iné ako ZUŠ, preto prosíme,  skontrolujte si číslo účtu pri zadaní platby. Pri platbe prosíme do poznámky uviesť meno dieťaťa, za ktoré je príspevok uhrádzaný a odbor štúdia (VO, HO, TO, LDO, PO). Pri platbe na účet pripočítajte 0,18€ ako poplatok banke. ĎAKUJEME.

Rodičovský príspevok

Štyri dni bez slov

Členovia DS Šťastlivec, ktorý funguje pri našom literárno-dramatickom odbore pod vedením pedagógov Zuzany Krupkovej, Michala Nováka a Dušana Kubaňa, sa na konci novembra zúčastnili 22. ročníka festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2015.

V Liptovskom Mikuláši od 25. novembra do 28. novembra absolvovali dielne pantomímy, javiskového pohybu, fyzického herectva, clowningu a žonglovania. Lektormi boli učitelia z HAMU Praha, AU Banská Bystrica, mímovia, divadelníci a žongléri z Nemecka, Poľska a Slovenska. Celodenné pracovné nasadenie bolo každý večer zavŕšené inšpiratívnymi predstaveniami a etudami divadiel z ČR, Nemecka, Poľska, Slovenska a Iránu.

Po vzdelávacej časti nasledovala súťažná. S etudou Nepochopená? sa súťaže jednotlivcov zúčastnila Katarína Petruláková. V kategórii dvojíc súťažili Kristián Bezák a Monika Slavkovská s etudou On a ona pri stole. Predstavenia Pieskovisko a Piráti alebo Nádej zomiera posledná uviedol DS Šťastlivec v kategórii súborov.

Porota v zložení Štefan Capko, Anna Kukuczková a Eliška Kasprzyk udelila etude On a ona pri stole 3. miesto. Gratulujeme!

Foto z predstavenia Piráti alebo Nádej zomiera posledná – Zuzana Krupková: