Výstavy FARBIČKY-ČARBIČKY a ČAROKRUHY

Výtvarný odbor v mesiaci marec pripravuje dve výstavy žiackych prác, na ktorých odprezentuje najlepšie diela žiakov z ateliérov všetkých výtvarných pedagógov. Názov prvej výstavy pripomína, že vystavujú mladší žiaci a pozornosť treba sústrediť na farby, výtvarné techniky a línie ich výtvarných diel. Druhá výstava prezrádza skôr prístupy a postupy v tvorbe obrázkov, keramických objektov, malieb na hodváb a iluzívny či imaginárny charakter tvorby, „čarovanie“ v technike, kompozícii, farbe a téme. Skutočnosť, že pripravujeme dve výstavy, prezrádza zvýšenú aktivitu a veľké množstvo kvalitných prác. Výstavami zároveň aktivizujeme žiakov a získavame ich rodičov na posudzovanie, hodnotenie a porovnávanie výsledkov svojich detí.

Srdečne pozývame.

 


f-c

ck

Podujatia ABSOLVENTOV 2017

Práve teraz začalo obdobie, v ktorom pripravujeme žiakov – absolventov na záverečné účinkovanie v škole. Už v pondelok 29. mája 2017 sa v Dome kultúry Poprad predstavil Tanečný odbor Symbiózou tanca. Ďalšie podujatia pripravujeme a už dnes srdečne pozývame do Domu kultúry v Poprade. V tomto školskom roku predstavujeme 62 absolventov zo všetkých odborov. Príďte ich podporiť svojou účasťou.

Prípravný detský zbor na scéne

Prípravný detský zbor je na scéne druhý školský rok. Má 27 členov vo veku od 5 – 10 rokov. Pracuje pod vedením Mgr. Andrey Mašlejovej, PhD, DiS. art. Klavírny sprievod je v rukách Jany Hudačkovej, DiS. art.

Na Koncerte úspešných žiakov 1. júna 2016 sa predstavil s husľovým sprievodom Mgr. Art. Terezy Novotnej a jej žiakov. V súčasnej dobe sa pripravuje na svoje piate vystúpenie, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2016 v Dome kultúry v rámci Vianočného koncertu našej školy. S radosťou prijmeme i ďalších členov, ktorí majú chuť zaspievať si s nami. Šikovní speváci možno stihnú i Vianočné vystúpenie.

Koncert z 1. júna 2016