Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v priestoroch Domu kultúry

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022

Vážení rodičia, milí naši žiaci!

Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry.

Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00.

Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie)

starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie)

pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina Hudobnej náuky s pani uč. Mgr. Bibianou Házerovou taktiež v triede č. 346 na 2. poschodí.

Prajeme Vám úspešný školský rok

Rozvrh: Hudobná náuka 2020/2021

Rozvrh hudobnej náuky na školský rok 2020/2021

Vzhľadom na prevenciu šírenia Covid-19 uprednostňujeme zápis do skupín formou emailu, msg, ig, sms, telefonicky ( kontaktujte p.uč.  Mgr. Gabrielu Leštachovú Roškovú DiS. art. –  email: hudobnapp@gmail.com ),

pravdaže môžete prísť osobne, prípadne poproste o zápis svojho triedneho učiteľa.
Počet žiakov v skupinách je ohraničený.
HN sa bude vyučovať od 15.9. Dovtedy prebieha zápis do skupín
Tešíme sa na vás 🙂 a prajeme všetkým pevné zdravie v tomto školskom roku

Intermezzo – pozývame Vás na výstavu vo foyer Domu kultúry v Poprade

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác žiakov z tried pedagógov Iny Dunajovej, Jany Jahodovej, Evy Oravcovej,  a Vladislava Leštacha. Príďte sa pozrieť do foyer Domu Kultúry v Poprade, ako nápadito, farebne a zaujímavo stvárnili šikovní výtvarníci hudobné témy. Výtvarníkom a ich pedagógom prajeme veľa radosti a úspechov v tvorbe a tešíme sa na ďalšie vernisáže a výstavy. Fotografie z vernisáže si môžete pozrieť na facebookovej stránke našej školy. Výstava potrvá  od 6.novembra 2019 do 13. januára 2020.