Venujte nám 2% za rok 2022

Vážení priatelia ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade!

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť našu aj vašu ZUŠku a venujete nám 2% (3%) z daní.

Editovateľné pdf nájdete tu:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF) 2022

 

s vďakou

 

kolektív ZUŠ

Zimoviny a Portréty a experimentálne portréty

   

Dom kultúry v Poprade na Štefánikovej ulici ovládne výtvarné umenie našich žiakov.

Súbežne máte možnosť vidieť až dve výstavy organizované našimi žiakmi a ich skvelými pedagógmi.

ZIMOVINY: Srdečne Vás pozývame na žiacku výstavu výtvarných prác z ateliérov Anny Fedákovej, Veroniky Károlyiovej, Ivety Brejčákovej, ktorú nájdete vo Foyer Divadelnej sály domu kultúry na prízemí.

PORTRÉTY A EXPERIMENTÁLNE PORTRÉTY: Srdečne Vás pozývame na žiacku výstavu výtvarných prác z ateliérov Iny Dunajovej, Nikoly Podolinskej a Vladislava Leštacha, ktoré nájdete na prvom poschodí Domu kultúry v Poprade

Tešíme sa na Vašu návštevu :-)

 

Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v priestoroch Domu kultúry

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022

Vážení rodičia, milí naši žiaci!

Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry.

Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00.

Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie)

starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie)

pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina Hudobnej náuky s pani uč. Mgr. Bibianou Házerovou taktiež v triede č. 346 na 2. poschodí.

Prajeme Vám úspešný školský rok