10. Medzinárodná akordeónová súťaž – 20. – 22. november 2019

Všetkých akordeonistov pozývame na 10. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 22. novembra 2019. Zároveň pozývame na koncert hosťa súťaže, ktorým bude Bjarke Mogensen (Dánsko). Všetky potrebné informácie môžete nájsť na adrese http://accordion.zuspoprad.sk

compulsory-piece-4th-category-1
compulsory-piece-4th-category

Začiatok školského roka 2019/20

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa blížia k svojmu záveru, preto si vás dovoľujeme informovať, že školský rok 2019/20 sa v našej škole začína v pondelok  02. septembra 2019  o 14:00 hodine. Nových žiakov privítame v koncertnej sále na 2. poschodí hlavnej budovy ZUŠ v Dome kultúry.

Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2019/20, zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude od 02. do 06. septembra 2019 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v priestoroch hlavnej budovy a tiež na elokovanom pracovisku na Francisciho ulici.

O termínoch a časoch zápisu v Life Academy, v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej a na v ZŠ s MŠ na Tajovského ulici informáciu doplníme.

Počas zápisu bude možné absolvovať aj dodatočné talentové skúšky. Uchádzači môžu byť na štúdium prijatí v prípade voľných miest.

Vydávanie neprevzatých rozhodnutí o prijatí na štúdium bude možné od 26. augusta 2019 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny a tiež v termíne a čase zápisu na riaditeľstve ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vernisáž absolventov výtvarného odboru

V júni sa každoročne v našej škole konajú absolventské podujatia, ktorými žiaci ukončujú štúdium v niektorom z umeleckých odborov. 12. júna bola vo foyer Domu kultúry otvorená absolventská výstava. Svoje práce predstavilo 11 absolventov prvého stupňa, 3 absolventi  druhého stupňa a 1 absolvent štúdia pre dospelých. Výstava bude sprístupnená počas letných prázdnin a pozrieť si ju bude možné aj v mesiaci september. Pozrite si video z vernisáže: