Obnova individuálneho vyučovania od 08. 02. 2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, RUVZ a zriaďovateľa školy oznamujeme, že od 08. februára 2021 obnovujeme individuálne vyučovanie pre deti vo veku kopírujúcom 1. stupeň ZŠ okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch. 

Skupinové vyučovanie a vyučovanie predmetov spev a hra na dychových nástrojoch pokračuje naďalej dištančne.

Organizácia vyučovania a rozvrhu hodín budú podľa potreby upravené po konzultáciách s triednymi učiteľmi.

Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je negatívny test 1 zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 10 rokov, alebo negatívny test žiaka 1. st. ZŠ staršieho ako 10 rokov, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa ods. 5 Vyhlášky 47/2021 ÚVZ. Pred nástupom žiakov na vyučovanie budeme kontrolovať splnenie podmienok v súlade s pravidlami GDPR, nahliadnutím do testu a prevzatím Čestného prehlásenia.

Cestne prehlasenie 

Informovanie pre vstup do priestorov prevádzkovateľa

 

Vianočné želanie

Milí žiaci, rodičia, priatelia a priaznivci školy,

ďakujeme vám za spoluprácu a pomoc, za komunikáciu s vami a za spolupatričnosť počas celého náročného roka 2020!

Prajeme vám, aby ste Vianoce prežili v zdraví,

v láske, spokojnosti a s radostnou mysľou,

aby ste načerpali sily a odhodlanie do ďalších dní

a aby sme spolu s novým rokom privítali lepšie časy!

Pripájame darček pre vás z našej autorskej dielne.

Vianočný dar

Milí žiaci a rodičia,

počas ďalšieho náročného školského roka, ktorý sme strávili zatiaľ väčšinou v online prostredí by sa mohlo zdať, že sa v škole toho veľa neudialo. Máme však veľa dobrých správ a urobili sme kus práce.  Mrzí nás, že sa s vami nemôžeme vidieť na našich výstavách, predstaveniach a koncertoch, preto sme aspoň malý kúsok našej práce zaznamenali a pripravili pre vás na pozeranie a počúvanie. Ak teda budete mať čas a chuť, nech sa páči, Vianočný dar je tu pre vás!.

 

Aktuálne opatrenia od 26. 10. 2020

Rozhodnutie ministra – 23. 10. 2020 V zmysle rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23. 10. 2020 s účinnosťou od 26. 10. 2020 ZUŠ prechádza na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých odboroch a zabezpečí online vyučovanie podľa rozvrhu dohodnutého s triednymi učiteľmi. Všetky ďalšie kroky budeme aktualizovať v súvislosti so situáciou. Viac informácií žiakom a rodičom poskytnú triedni učitelia.