Hnúšťanský akord krajské kolo

26. februára 2020 sme z poverenia odboru školstva v Prešove stali hostiteľmi krajského kola postupovej súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord. Na súťaži sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev zo štyroch škôl. Zastúpenie mali ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, ZUŠ Sabinov, ZUŠ L. Mednyánskeho v Spišskej Belej a ZUŠ Poprad. Súťažné družstvá boli rozdelené do troch kategórií podľa veku a hodnotila ich porota v zložení Mgr. Jana Šavelová, Mgr. Svetlana Džačovská a Mgr. Gabriela Leštachová Rošková.

Výsledky súťaže:

Kategória A:  1. miesto ZUŠ Sabinov, 2. miesto ZUŠ Spišská Belá, 3. miesto ZUŠ Prešov

Kategória B:  1. miesto ZUŠ Poprad, 2. miesto ZUŠ Sabinov, 3. miesto ZUŠ Prešov, 4. miesto ZUŠ Spišská Belá

Kategória C:  1. miesto ZUŠ Poprad, 2. miesto ZUŠ Sabinov, 3. miesto ZUŠ Prešov.

Víťazné družstvá z jednotlivých kategórií postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Hnúšti. Blahoželáme a na celoslovenskom kole budeme držať palce!

OZNAM – zmena vyučovania počas Medzinárodnej akordeónovej súťaže

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v dňoch 21. a 22. novembra 2019 vyučovanie v budove Domu kultúry je zrušené z dôvodu konania 10. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže. Ako sme vás už informovali prostredníctvom stránky Edupage, ako náhradu vám ponúkame možnosť vypočuť si súťažné výkony, alebo koncert hosťa, Bjarkeho Mogensena z Dánska, ktorý sa  bude konať vo štvrtok 21. 11. 2019 o 19:00 hodine v Dome kultúry. Najúspešnejší akordeonisti našej súťaže sa predstavia v piatok 22. 11. 2019 o 15:00 hodine koncertom víťazov.