Začiatok školského roka 2019/20

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa blížia k svojmu záveru, preto si vás dovoľujeme informovať, že školský rok 2019/20 sa v našej škole začína v pondelok  02. septembra 2019  o 14:00 hodine. Nových žiakov privítame v koncertnej sále na 2. poschodí hlavnej budovy ZUŠ v Dome kultúry.

Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2019/20, zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude od 02. do 06. septembra 2019 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v priestoroch hlavnej budovy a tiež na elokovanom pracovisku na Francisciho ulici.

O termínoch a časoch zápisu v Life Academy, v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej a na v ZŠ s MŠ na Tajovského ulici informáciu doplníme.

Počas zápisu bude možné absolvovať aj dodatočné talentové skúšky. Uchádzači môžu byť na štúdium prijatí v prípade voľných miest.

Vydávanie neprevzatých rozhodnutí o prijatí na štúdium bude možné od 26. augusta 2019 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny a tiež v termíne a čase zápisu na riaditeľstve ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vernisáž absolventov výtvarného odboru

V júni sa každoročne v našej škole konajú absolventské podujatia, ktorými žiaci ukončujú štúdium v niektorom z umeleckých odborov. 12. júna bola vo foyer Domu kultúry otvorená absolventská výstava. Svoje práce predstavilo 11 absolventov prvého stupňa, 3 absolventi  druhého stupňa a 1 absolvent štúdia pre dospelých. Výstava bude sprístupnená počas letných prázdnin a pozrieť si ju bude možné aj v mesiaci september. Pozrite si video z vernisáže:

Ocenenia z Art Scéna Dance Prešov

V sobotu 15. júna 2019 sa tanečníci súboru Love movement  pod vedením Lívie Baselidesovej zúčastnili na súťaži Art Scéna Dance Prešov, odkiaľ si priniesli tieto ocenenia:

  1. miesto za choreografiu Sama proti sebe

1. miesto za sólovú choreografiu v podaní Sofie Baselidesovej Čaro svetla

3. miesto za choreografiu Pavúčí deň

3. miesto za choreografiu Dnešný svet

Srdečne blahoželáme!

 

dav