Víťazi kategórie na súťaži v Trnave

Žiaci klavírneho oddelenia sa pravidelne zúčastňujú na súťaži Schneiderova Trnava. V tomto roku sa vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii súťaž konala netradične na jeseň a online. Napriek tomu sa naši žiaci dokázali pripraviť do rôznych kategórii a získali aj krásne ocenenia:

Sólová hra

Nela Mašlejová – zlaté pásmo v 2. kategórii

Ema Lindemanová – bronzové pásmo v 3. kategórii

Žofia Muchová – strieborné pásmo v 4. kategórii

Alexandra Barillová – strieborné pásmo v 5. kategórii

Štvorručná hra

Nela Mašlejová  a Ema Lindemanová – Víťazi kategórie, zlaté pásmo – 1. kategória

Zuzana Lukačková a Júlia Jonasová – zlaté pásmo v 1. kategórii

Ema Lindemanová a Laura Lindemanová – strieborné pásmo v 3. kategórii

Žofia Muchová a Laura Lindemanová – strieborné pásmo v 4. kategórii

Pani učiteľka Andrea Mašlejová pripravovala všetkých žiakov v štvorručnej hre a troch sólistov a získala Diplom za prípravu žiakov – víťazov 1. kategórie. Alexandra Barillová je žiačkou pani učiteľky Evy Karhútovej. Všetkým žiakom i obom pedagogičkám ďakujeme za prípravu a blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

 

 

 

 

Ocenenia na súťaži Anjel Vianoc

V tohtoročnej celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc organizovanej Tatranskou galériou sme sa tešili z úspechov našich žiakov, ktorí v kategórii Základné umelecké školy získali krásne ocenenia. Srdečne blahoželáme!

  1. miesto – Margaréta Beňová, Hviezdny anjel – pedagogická príprava Mgr. Veronika Károlyiová
  2. miesto  – Júlia Stachová, Dvaja anjeli z Afriky – pedagogická príprava Ina Dunajová
  3. miesto – Laura Lauffová, Anjelská melódia – pedagogická príprava Ina Dunajová

Ocenené práce a celú výstavu môžete vidieť v Tatranskej galérii  do 28. februára 2022.

Ocenenia zo súťaže Žitnoostrovské pastelky

XXII. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky, ktorý sa konal v Dunajskej Strede, priniesol krásny úspech pre našu školu. Deti pod vedením pedagogičky Mgr. art. Anky Fedákovej boli v tejto súťaži ocenení už po niekoľký raz, čo svedčí o kreatívnom a profesionálnom prístupe pri vedení našich najmenších žiakov. Tentoraz porota z 900 zaslaných prác ocenila 60 z nich a na našu radosť boli medzi nimi dielka Valentínky Kuchtovej (5 r.) a Emky Michalíčkovej (6 r.). 200 prác zo súťaže bolo do 16. X. 2021 vystavených v Žitnoostrovskom múzeu a do výberu sa dostalo aj dielko ďalšieho žiaka našej ZUŠ Tobiasa Štrbku.

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplom aj pedagógom a školám, ktorí prispeli mimoriadne pôsobivou kolekciou diel k zvýšeniu úrovne podujatia. Jedným zo štyroch ocenených pedagógov bola Anka Fedáková a medzi štyrmi ocenenými školami aj naša ZUŠ, na čo sme hrdí a máme veľkú radosť. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme

Začína školský rok 2021/22

Vitajte opäť v škole!

Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ.

Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk platia pravidlá v zmysle Školského semaforu ( TU ). Do budovy školy môžu vstupovať iba študujúci žiaci a osoby sprevádzajúce žiakov mladších ako 9 rokov. Všetci sú povinní dodržiavať  Podmienky vstupu do budovy školy  Žiaci predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka Tlacivo (stiahnite a vyplňte, alebo pošlite cez Edupage elektronicky). Rodičia, alebo sprevádzajúce osoby predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka TU .

Informácie a pokyny budeme počas školského roka priebežne podľa potreby aktualizovať .

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky