Vitajte v novom školskom roku 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia,

nový školský rok otvárame v pondelok 05. septembra 2022 o 14:00 hodine.

Nových žiakov a ich rodičov privítame v koncertnej sále na 2. poschodí a radi odpovieme na otázky týkajúce sa štúdia v našej ZUŠ.

Zadelenie nových žiakov k jednotlivým učiteľom nájdete na nástenke vo vestibule školy.

Zápis a zadeľovanie do rozvrhu hodín bude v týždni od 05. do 09. septembra 2022 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny.

Stretnutie s vyučujúcimi a zápis žiakov na elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej bude v stredu 07. 09. 2022 o 14:00.

Tešíme sa na vás!