Naše úspechy v školskom roku 2021/2022

Naši žiaci sa opäť vybrali na súťaže a vracajú sa s úspešnými umiestneniami. Veľmi sa z ich tešíme a všetkým účastníkom a zvlášť tým oceneným a ich učiteľom srdečne blahoželáme!

19. máj 2022- Rajecká hudobná jar XIII. ročník – celoslovenská interpretačná súťaž zameraná na slovenskú hudbu

Triedna učiteľka Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alexandra Barillová – 3. miesto v 4. kategórii

Oliver Šimko – účasť v 2. kategórii

 

19. máj 2022 – Moyzesov Slávik  Prešov – regionálna spevácka súťaž

Triedna učiteľka Darina Šurinová DiS. art. pripravila 2 žiakov

Alica Šimková – zlaté pásmo

Dorota Tišťanová – strieborné pásmo 

 

11. máj 2022 – Smižianska gitara – celoslovenská súťaž v hre na gitare

Triedna učiteľka Mgr. Bibiána Házerová pripravila 6 žiakov, ktorí sa umiestnili takto:

Mária Vicianová 1. miesto v zlatom pásme a Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby

Nela Mašlejová – 2. miesto v zlatom pásme

Emma Matiková – 2. miesto v zlatom pásme

Matúš Tudaj  – 2. miesto v zlatom pásme 

Andreas Tobis – 3. miesto v zlatom pásme

Tomáš Javorský – strieborné pásmo

 

04. máj 2022 – Banskoštiavnické kladivká _ celoslovenská klavírna súťaž

Triedna učiteľka Mgr. Andrea Mašlejová, PhD pripravila 3 žiakov v sólovej hre a 1 dvojicu v štvorručnej hre

Banskoštiavnické kladivká 2022 diplomy