Ocenenia na súťaži Anjel Vianoc

V tohtoročnej celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc organizovanej Tatranskou galériou sme sa tešili z úspechov našich žiakov, ktorí v kategórii Základné umelecké školy získali krásne ocenenia. Srdečne blahoželáme!

  1. miesto – Margaréta Beňová, Hviezdny anjel – pedagogická príprava Mgr. Veronika Károlyiová
  2. miesto  – Júlia Stachová, Dvaja anjeli z Afriky – pedagogická príprava Ina Dunajová
  3. miesto – Laura Lauffová, Anjelská melódia – pedagogická príprava Ina Dunajová

Ocenené práce a celú výstavu môžete vidieť v Tatranskej galérii  do 28. februára 2022.