Ocenenia zo súťaže Žitnoostrovské pastelky

XXII. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky, ktorý sa konal v Dunajskej Strede, priniesol krásny úspech pre našu školu. Deti pod vedením pedagogičky Mgr. art. Anky Fedákovej boli v tejto súťaži ocenení už po niekoľký raz, čo svedčí o kreatívnom a profesionálnom prístupe pri vedení našich najmenších žiakov. Tentoraz porota z 900 zaslaných prác ocenila 60 z nich a na našu radosť boli medzi nimi dielka Valentínky Kuchtovej (5 r.) a Emky Michalíčkovej (6 r.). 200 prác zo súťaže bolo do 16. X. 2021 vystavených v Žitnoostrovskom múzeu a do výberu sa dostalo aj dielko ďalšieho žiaka našej ZUŠ Tobiasa Štrbku.

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplom aj pedagógom a školám, ktorí prispeli mimoriadne pôsobivou kolekciou diel k zvýšeniu úrovne podujatia. Jedným zo štyroch ocenených pedagógov bola Anka Fedáková a medzi štyrmi ocenenými školami aj naša ZUŠ, na čo sme hrdí a máme veľkú radosť. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme