Vyučovanie od 11. januára 2021

Oznamujeme, že vyučovanie po zimných prázdninách od 11. januára 2021 pokračuje naďalej dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Tešíme sa na stretnutie s vami!