Školský rok v ZUŠ začína 02. septembra 2020

Milí žiaci a rodičia,

s radosťou vám oznamujeme, že v stredu 02. septembra 2020 začíname  nový školský rok aj u nás, hoci tentoraz bez slávnostného otvorenia.

Každý pracovný deň od 02. do 10. septembra 2020 od 14:00 do 17:00 hodiny bude pokračovať zápis žiakov a prijímacie konanie na školský rok 2020/2021 a tiež zadeľovanie všetkých žiakov do rozvrhov.

Počas zápisu a zadeľovania do rozvrhov, ako aj počas vyučovania sa budeme v ZUŠ dôsledne riadiť Manuálom vydaným Ministerstvom školstva SR k otvoreniu školského roka 2020/21 a budeme dodržiavať predpísané hygienické opatrenia, o čo prosíme aj vás. Preto najmenej do 14. 09. 2020 budeme vyžadovať od žiakov i osôb vstupujúcich do priestorov školy nosenie rúšok a my zabezpečíme ďalšie potrebné hygienické opatrenia.

V záujme ochrany pred šírením epidémie COVID-19 uprednostníme zadelenie do rozvrhov formou telefonickej, alebo mailovej komunikácie s triednymi učiteľmi a po dohode s nimi začne ihneď aj riadne vyučovanie. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pred prvou vyučovacou hodinou odovzdali svojmu triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, ktoré prikladáme. Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty doma, budú pre vás pripravené v tlačenej podobe pri vstupe do školy.

Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak (2)

Zdravotny_dotaznik_ziak

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte našich triednych učiteľov, alebo vedenie školy.

Veríme, že spolu úspešne a v zdraví zvládneme nielen začiatok, ale aj celý školský rok 2020/21!