Rozvrh: Hudobná náuka 2020/2021

Rozvrh hudobnej náuky na školský rok 2020/2021

Vzhľadom na prevenciu šírenia Covid-19 uprednostňujeme zápis do skupín formou emailu, msg, ig, sms, telefonicky ( kontaktujte p.uč.  Mgr. Gabrielu Leštachovú Roškovú DiS. art. –  email: hudobnapp@gmail.com ),

pravdaže môžete prísť osobne, prípadne poproste o zápis svojho triedneho učiteľa.
Počet žiakov v skupinách je ohraničený.
HN sa bude vyučovať od 15.9. Dovtedy prebieha zápis do skupín
Tešíme sa na vás 🙂 a prajeme všetkým pevné zdravie v tomto školskom roku