Obnovenie individuálneho vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

s radosťou vás informujeme, že v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Poprad ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 08. júna 2020  na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Vyučovanie v priestoroch školy je možné v čase od 11:00 do 17:00 hodiny podľa individuálneho rozvrhu dohodnutého s triednym učiteľom. Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom a môžete ich konzultovať so svojim triednym učiteľom.

Tešíme sa na vás!

Informacie_dodatok k prevadzkovemu poriadku v case mimoriadnej situacie
Tlacivo_vyhlasenie o bezinfekcnosti