10. Medzinárodná akordeónová súťaž – 20. – 22. november 2019

Všetkých akordeonistov pozývame na 10. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 22. novembra 2019. Zároveň pozývame na koncert hosťa súťaže, ktorým bude Bjarke Mogensen (Dánsko). Všetky potrebné informácie môžete nájsť na adrese http://accordion.zuspoprad.sk

compulsory-piece-4th-category-1
compulsory-piece-4th-category