Talentové skúšky – oznam pre rodičov

V máji a júni sa v našej škole konali talentové skúšky. Do štyroch odborov sme prijali 129  nových žiakov. Rozhodnutia o prijatí vydávame v riaditeľni ZUŠ od 17. 06. do 28. 06. 2019 v čase od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00.