Zlaté a strieborné Banskoštiavnické kladivká

Na celoslovenskej súťaži v sólovej a štvorručnej hre na klavíri, ktorá sa konala 7. mája 2019 v Banskej Štiavnici nás výborne reprezentovalo 5 žiačok z triedy Andrey Mašlejovej.

Zlaté pásmo v 1. kategórii sólovej hry získala Nela Mašlejová

Zlaté pásmo v 1. kategórii sólovej hry získala Ema Lindemanová

Zlaté pásmo v 3. kategórii sólovej hry získala aj Žofia Muchová

Strieborné pásmo v 4. kategórii sólovej hry získala Laura Lindemanová

Strieborné pásmo v 1. kategórii štvorručnej hry získala dvojica  Ema Lindemanová a Žofia Muchová

Strieborné pásmo v 4. kategórii štvorručnej hry získala dvojica Laura Lindemanová a Anna Lavková

Srdečné blahoželanie a poďakovanie za reprezentáciu školy patrí žiakom aj ich pani učiteľke!