10 reprezentantov školy uspelo v Trnave

Na 19. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže Schneiderova Trnava dňa 11. apríla 2019 nás reprezentovalo až 10 talentovaných žiakov. Súťažili v piatich kategóriách. V  najvyššej 5. kategórii získal Róbert Hruška (ped. E. Karhútová) víťazný diplom. Ďalší žiaci sa umiestnili nasledovne:

Júlia Jonásová – 1. kategória – strieborné pásmo (ped. J. Rajštaterová, zast. A. Mašlejová)

Nela Mašlejová – 1. kategória – strieborné pásmo (ped. J. Hudáčková)

Sandra Anna Jonnerová – 2. kategória – strieborné pásmo (ped. J. Hudáčková)

Ema Lindemanová – 2. kategória – strieborné pásmo (ped. A. Mašlejová)

Žofia Muchová – 3. kategória – strieborné pásmo (ped. A. Mašlejová)

Ján Mlynár – 3. kategória – bronzové pásmo (ped. J. Rajštaterová, zast. K. Bočkayová)

Alexandra Barillová – 4. kategória – strieborné pásmo (ped. E. Karhútová)

Laura Lindemanová – 4. kategória – zlaté pásmo (ped. A. Mašlejová)

Máme veľkú radosť, srdečne blahoželáme žiakom aj ich pedagógom a ďakujeme za svedomitú prípravu a skvelú reprezentáciu školy!