Gitarový koncert s hosťami z Košíc

9. apríla 2019 o 16:30 sa v koncertnej sále školy uskutočnil netradičný gitarový koncert. Účinkujúcimi boli nielen naši žiaci a školský gitarový orchester pod vedením Bibiány Házerovej, ale aj milí hostia z Košíc –  študenti Konzervatória na Timonovej ulici a žiaci ZUŠ Márie Hemerkovej pod vedením známeho pedagóga Jozefa Haluzu, ako aj žiaci zo ZUŠ na Letnej ulici v Poprade. Koncertná sála sa zaplnila a milovníci gitary sa mohli tešiť z pekných vystúpení mladých umelcov. Fotogalériu z podujatia nájdete na facebookovej stránke školy.