Krajský Deň tanca v zlatom

 

 

4. apríla 2019 sa v popradskom Dome kultúry konala krajská súťaž Deň tanca. Po úspešnom postupe z regionálneho kola sa medzi takmer 70 choreografiami predstavili aj 4 choreografie z našej ZUŠ a všetky skončili v zlatom pásme  s postúpili do celoslovenského finále v Žiari nad Hronom. Reprezentovať nás budú:

Sofia Baselidesová – sólová chorografia Čaro svetla a choreografia Sama proti sebe, ktorá sa úspešne odprezentovala aj na postupovej súťaži Showtime v Ružomberku v sobotu 31. marca. Choreografia získala v Ružomberku zlaté umiestnenie a tiež postúpila do celoslovenského Grandfinále. Autorkou oboch choreografií je tanečná pedagogička Lívia Baselidesová.

Na celoslovenskom Dni tanca nás budú reprezentovať aj choreografie Rebelky a Zimná nálada, ktorých  autorom je tanečný pedagóg Jozef Solus. K úspechu všetkým srdečne blahoželáme a budeme držať palce aj vo finálových súťažiach!