Víťazi Hnúšťanského akordu na slávnostnom prijatí Mesta Poprad

Mesto Poprad ocenilo opakované úspechy našich žiakov na súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord, na ktorej si v tomto roku vybojovali aj postup na medzinárodnú olympiádu vo Varšave. Naši  úspešní žiaci spolu s ich pani učiteľkou Gabrielou Leštachovou Roškovou boli slávnostne prijatí na Mestskom úrade v Poprade dňa 02. apríla 2019 viceprimátorom mesta Mgr. Štefanom Pčolom, za účasti poslanca MsZ v Poprade Ing. Mariána Barillu, rodičov žiakov a hostí.

Sme hrdí na úspechy našich žiakov pod invenčnou a trpezlivou prípravou ich pani učiteľky a sme vďační za toto ocenenie a milé prijatie!

Družstvo A v zložení: Barbora Bryjová, Natália Šuňavská a Tibor Králik získalo 1. miesto v celoslovenskom kole a 2. miesto v medzinárodnom kole, družstvo B v zložení Alexandra Barillová, Matej Bryja a Liliana Sarah Pálová vybojovalo 1. miesto v celoštátnom kole a tiež 1. miesto v medzinárodnom kole, družstvo C v zložení Natália Cimermanová, Ema Králiková a Jana Králiková sa umiestnilo na 3. mieste na celoslovenskom kole.