Úspech našich žiakov v Prievidzi

Mladí hráči na bicích nástrojoch, ktorých vedie Mgr. art. Tomáš Kvasnica, mali možnosť predviesť svoje zručnosti a porovnať si ich na súťaži Borákova Prievidza, ktorá sa konala 28. marca 2019. Ich výkony boli ohodnotené nasledovne

Alexander Šmondrk – kategória A – strieborné pásmo

Kristián Bachorík – kategória A – bronzové pásmo

Matej Štrbák – kategória B – strieborné pásmo

Martin Husár – kategória B – strieborné pásmo

Srdečne našim žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!