Zahraničné aktivity orchestra Tereza a jej deti

V prvom polroku tohto školského roka boli aktivity husľového orchestra Tereza a jej deti viac ako bohaté. Okrem rôznych predvianočných koncertov na Slovensku mali možnosť náš orchester vidieť a počuť aj milovníci hudby v Poľsku a v Londýne. Orchester naštudoval nové skladby do svojho  repertoáru, okrem iných aj krásny Vivaldiho koncert a mol spolu s poľským organistom Pawlom Pasternakom.  Jeho premiéra bola uvedená v Kostole Sv. Egídia v Poprade a dva ďalšie spoločné koncerty sa konali v poľských mestách Tarnow a Rzesow.

Na konci januára orchester koncertoval po prvýkrát v Spojenom kráľovstve. Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne orchester predstavil svoj bohatý repertoár pred hosťami z iných londýnskych ambasád.