Úspešná účasť na flautovej súťaži

V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa naša žiačka Natália Šuňavská so svojou pani učiteľkou Gabrielou Leštachovou Roškovou zúčastnila na celoslovenskej súťaži v hre na drevených dychových nástrojoch s názvom Čarovná flauta. Natálka súťažila v hre na priečnej flaute a získala Čestné uznanie, k čomu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme Natálke i pani učiteľke za prípravu a  reprezentáciu školy a želáme ešte veľa chuti a radosti z muzicírovania!